Thursday, 26 January 2012

ਆਦਮੀ ਡਗਮਗਾਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਲਬ 'ਤੇ ਆਹਾਂ, ਉਦਾਸ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ
ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਈ ਏਂ ਪੇਕੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ
ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੋ ਫਿਰਦਾ ਏਂ
ਕਿਤੋਂ ਸਜਰਾ ਚੁਰਾਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹੁਬ ਕੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਸੀ
ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਡੀ. ਸੀ. ਆਇਆ ਏ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤਾਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਥੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਥਾਂ-ਕੁ-ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਨੇ ਜਰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਟਾ ਮੱਕੀ ਦਾ
ਸਾਗ ਅਜ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਤਫ਼ ਆਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਇਸ਼ਕ ''ਉਲਫ਼ਤ'' ਨੂੰ ਅੰਤ ਲੈ ਬੈਠਾ
ਹੁਣ 'ਸੁਮਨ' ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ

No comments:

Post a Comment