Thursday, 6 October 2011


ਮੁੰਡਾ ਬੇਬੇ ਮੈ ਚੰਡੀਗੜ ਚ' ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖ ਲਵਾ
ਬੇਬੇ ਪੁੱਤ ਸਿਖ ਤਾ ਲੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ ਚ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਏ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਮਾਰ ਦਈ

No comments:

Post a Comment