Monday, 24 October 2011


ਇਕ ਦਰਦ ਅਵੱਲਾ ਏ
ਇਕ ਪੀੜ ਅਨੋਖੀ ਏ
ਅਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਛੱਲੇ ਤੂੰ ਸੁਚਾ ਮੋਤੀ ਏ
ਤੈਨੂੰ ਜਿਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨੀ
ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹ‌ਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨੀ..

No comments:

Post a Comment