Monday, 24 October 2011


ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ......... ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੀ
ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਨਾ ਗੀਤ ਸੁਣੇ....... ਮੈਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ
ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ....... ਦਰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਛੇੜ ਲਿਆ

No comments:

Post a Comment