Monday, 3 October 2011


♥♥ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੀ ਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਜੱਗ ਚੰਦਰੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜੇ ♥♥


ਸੁੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੈਨਕੁਵਰ ਦੀਆਂ ਆਜਾ ਵੇ ਹਿਕ ਤਣ ਕੇ ਉਚੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕ ਮਾਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਖੜ੍ਹਕੇ

No comments:

Post a Comment