Wednesday, 12 October 2011


ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ..........ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ..........ਭਾਂਵੇ ਜਿੰਦਗੀ ਚ' ਇੱਕਦਮ ਕੱਲੇਂ ਆਂ...........ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ........

No comments:

Post a Comment