Sunday, 9 October 2011

ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦੀ ਜਖਣਾ ਜਾਏ ਪੱਟੀ
ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਣ ਜੁੰਆ ਝਾਟਾ ਮੁੰਨ ਹੋਵੇ
ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉਤੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਕੱਲੀ
ਤੇਰੀ ਗਿੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਸੁੰਨ ਹੋਵੇ
ਗੰਦੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਨੂੰ ਦੇਊ ਧੱਕਾ
ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੁੰਨ ਹੋਵੇ
ਵਿਚੇ ਕੁੱਟੋ ਤੇਰਾ ਜੋ ਨਵਾ ਯਾਰ
ਭਾਂਵੇ ਪਾਪ ਹੇਵੇ ਭਾਂਵੇ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ

No comments:

Post a Comment