Tuesday, 18 October 2011

ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ....
ਤਾ ਪੜਾਈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ....:D

-------ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਗੰਮ ਨਹੀ ਖਾਈਦਾ ,
ਨੰਬਰ ਭਾਵੇ 33 ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਈਦਾ :D

No comments:

Post a Comment