Monday, 24 October 2011


ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿਚ ਹਾਲ ਪੁਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ

ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ === ਔਰ ਕ੍ਯਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤ

ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤ ==== ਔਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੈਸੇ ਹੋ

ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਸਤ ==== ਹੋਊ ਆਰ ਯੂ ਡੇਅਰ ਬ੍ਰੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ ========== ਓ ਸਾਲੇਆ ਨਰਸ ਦੇਖ ਕਿਨੀ ਬੰਬ ਆ... ;)

:P

No comments:

Post a Comment