Monday, 24 October 2011

ਕਾਹਨੂਂ ਕਰਦਾ ਏ ਚੰਨਾ ਵੇ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ , ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰ ਚ' ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ,

ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਰੋਣਾਂ , ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾਂ .

No comments:

Post a Comment