Monday, 3 October 2011

ਨਾਮ =….''ਓਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਚ ਆ '' ਉਮਰ = ਮੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ … ਗਰਲਫਰੈਂਡ = ..ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ... ਸ਼ੌਂਕ = ਸਾਹੀ (ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਵੱਲੇ)... ਪਸੰਦ = ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ …. ਸੁਭਾਅ = ਸਿਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲਫੰਗੇ ਆਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ

No comments:

Post a Comment