Friday, 16 September 2011

ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ,,,ਹੱਥ ਅੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ,,,ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ,,,ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਖਾਈਏ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਤੋ ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ.... || ਦਿਨ ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆ 36 ਦੇਖੀ ਦੀਆ ਨੇ ਨਾਰੇ, ਉਂਗਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਨਚਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਚੋ ਨੀ ਅੱਸੀ ਮੁਟਿਆਰੇ |l

No comments:

Post a Comment