Thursday, 8 September 2011


ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ,
ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਰਨਾ
ਸੱਚ ਤੇ ਅੜਨਾਂ,
ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰਨਾ
ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ,
ਬਲੈਕ ਦਾ ਧੰਦਾ
ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਦੰਦਾ,
ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕੰਡਾ
ਗੱਡ ਦੇਣਾ ਝੰਡਾ ,
ਡੁੱਕ ਦੇਣਾ ਡੰਡਾ
ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਓਣਾ ,
ਸਾਧ ਕਹਾਓਣਾ
ਕੰਨ ਪੜਵਾਓਨਾ
ਬੋਲ, ਪਗਾਓਣਾ
ਗੱਲ ਪਚਾਓਣਾ ,
ਯਾਰੀ ਨਿਬਾਓਣਾ
ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ,
ਮੱਨਣਾ ਭਾਣਾ
ਓਲਝਿਆ ਤਾਣਾ,
ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਆਣਾ
ਬਸੰਤੀ ਬਾਣਾ ,
ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਈ _ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਸ
ਦਾ ਨਈ...

No comments:

Post a Comment