Monday, 26 September 2011

♥ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਨਿਆਰੇ, ਤੈਥੋ ਜਾਣੇ ਨਾ ਸਹਾਰੇ ,ਵੇ ਮੈਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਨੀ ਗਵਾਉਣਾ , ਵੇ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਸਹਿਰ ਦੀ , ਐਰਾ -ਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਆਉਣਾ♫♥♫♥

No comments:

Post a Comment