Saturday, 30 July 2011


ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜੌ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਪਰ ਜਤਾਵੇ ਨਾ... ਸਾਨੂੰ ਹੌਵੇ ਦਰਦ ਪਰ ਉਹ ਸਹਿ ਪਾਵੇ ਨਾ...
ਵਿੱਛੜ ਕੇ ਸਾਥੌ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜੌ ਰਹਿ ਪਾਵੇ ਨਾ... ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੌ ਜਿਹਾ....
...................ਵਰਣਾ ਕੌਈ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ........


ਆਪਾਂ ਨਹੀਓ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਟਾਏ
ਮੇਹਰ ਕਰੇ ਰੱਬ ਇਸ ਬਹਿਸ ਚ ਨਾ ਪਾਏ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ
ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚੋਂ -ਵਾਰੋਂ ਮੰਨਿਆਂ ਕਰੋ

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੱਗ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹਾਣੀਓਂ ,ਬੰਨਿਆਂ ਕਰੋ.


ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ,,ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਗੁਜਾਰੇ......
ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰੋਈ ਕਲਪੀ,,ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਹਸਾਦੇ........
ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ ਬਣਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਖਾਦੇ...।.
...
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵੇਖ ਗਰੀਬੀ,, ਵੇਖ ਪਿਉ ਦੀ ਜੁੱਤੀ.....
...ਉਹੀ ਸੀਲੀ ਉਹੀ ਪਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟੀ........
ਆਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਧਰਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਾਦੇ....
ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ ਬਣਕੇ..........................​........।।

ਤੈਥੋਂ ਛੋਟੀ,,ਛੋਟੀ ਨਈ ਰਹੀ,,ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਢੱਕੀ........
ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕਾ ਖਾਤਿਰ ਵੇਖੀ,, ਉਹ ਅਨਪੜ ਮੈਂ ਰੱਖੀ...
ਧੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਈ ਕਰਨੀ,,ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ..
ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ ਬਣਕੇ..........................​.......।।.

ਮਗਰ -ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਨਈ ਸਕਦੀ,,ਹੁਣ ਤੁਰਨੋ ਮੈਂ ਰਹਿਗੀ...
ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਛਤਾਉਣੇ ਦਾ ਜਦ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ....
" GILL" ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਪਾਦੇ...
ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ ਬਣਕੇ..,,ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਖਾਦੇ...।

ਪਤਾ ਨਹੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿੳ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਪਤਾ ਨਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,__ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਮੇਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀ ਸਕਦੀ,ਫੇਰ ਵੀ ਕਿੳ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

Friday, 29 July 2011


_$$$$$$$$$$$:..o0:::.O*
_$_________$::.....o:....0
_$_________$..o*:.0:...*.
_$_________$_$$$$$$$$$$$
_$111111111$_$_________$
_$111111111$_$_________$
_$111111111$_$_________$
__$1111111$__$111111111$
___$11111$___$111111111$
____$111$____$111111111$
_____$®$______$1111111$
______$________$11111r$
______$_________$111j$
______$__________$®$
______$___________$
______$___________$
______$___________$
_____$$$__________$
__$$$$$$$$$_______$
__________________$
_________________$$$
______________$$$$$$$$$

___________،$$$$$$$$$$
__________،$$$$$$$$$$$$
_________،$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$___$$$$$,
_________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$_$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ **
__$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$_____$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$$
___$$$$$$$$$_______$$$$$
__$$$$$$$$$_________$$$$$
_$$$$$$$$$$_________$$$$$

$$$_______$$$_____$$$___$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$_
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$_
$$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_________
$$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_________
$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$____
$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_________
$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_________
$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$$_
$$$$$$$$$_____$$$____________$$$______$$$$$$$$$$$_

__$$$______$$$____$$$_____$$$____$$$______$$$_____
___$$$_____$$$__$$$$$$$$$$$$$$$__$$$______$$$_____
____$$$___$$$__$$$____$$$____$$$_$$$______$$$_____
_____$$$_$$$___$$$___________$$$_$$$______$$$_____
______$$$$$_____$$$_________$$$__$$$______$$$_____
_______$$$_______$$$_______$$$___$$$______$$$_____
_______$$$________$$$_____$$$____$$$______$$$_____
_______$$$__________$$$_$$$_______$$$$$$$$$$______
_______$$$____________$$$__________$$$$$$$$______

Thursday, 28 July 2011


ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀਂ ਰੱਬਾ,,
ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇ,,
ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ,,
ਸਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ .............

ਮੰਗਦਾ ਕਾਰ ਸ੍ਕੂਟਰ ਕਾਕਾ , ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ |
ਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੂਤ ਬਿਮਾਰੀ , ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ |
ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਉ ਪਰਹੇਜ਼ , ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਦਾਜ਼ ਦਹੇਜ਼ |
ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ , ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਸਭ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾ
shiv kumar batalvi
ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ
ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਰ ਪਰਕਰਮਾ
ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਮਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ
ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ

ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ |

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ |

ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ | ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਵਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਵਿਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਹਾ ਦੇਂਦਾ ਸੀ |ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਫ਼ਜ਼,ਚੀਜ਼ਾਂ,ਬੂਟੇ | ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਲਤੀਫ਼ਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ:ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਦੋ ਥੈਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ |ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ : ਮਾਸਟਰ ਜੀ,ਇਹ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ:ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਐ | ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਨੇ:

ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੱਖੜਾ ਬੁਘਾਟ ਉਗਿਆ |

ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ:ਮਾਸਟਰ ਜੀ,ਭੱਖੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,ਬੁਘਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਥੈਲੇ ਵਿਚ ਭੱਖੜਾ ਲੈ ਆਇਆਂ ਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਬੁਘਾਟ | ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ |

ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਉਸ ਦੀ ਹੂਕ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਰਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਕੜ, ਉਸ ਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ |

ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚ
ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ
ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਫੇਹੇ ਚਾਨਣੀ ਦੇ
ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਵੇ

ਜਦੋਂ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਦੀਮੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਯਾਦ ਆਈ | ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੁਅਬ ਸੀ ,ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵ੍ਰਿੰਦਗਾਨ ਸੀ |ਸ਼ਿਵ ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ | ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ,ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ | ਕੁਝ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਕਿਹਾ |ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ , ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ | ਪਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ |

‘ ਲੂਣਾ ‘ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ | ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ | ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਰਨਾਵਾਂ ‘ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਲੂਣਾ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹੈ |

ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ , ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ , ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੌਤ-ਮੋਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗੇ , ਉਸ ਦੀ ਰਵਾਨੀ , ਉਸ ਦਾ ਸਰੋਦੀਪਨ ,ਉਸ ਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ , ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ , ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਲਪ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਸੇਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ |

shiv kumar jewan kala te yaadan book

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1964 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਣਧੀਰ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਂ | ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨੋਹਰ ਕੌਰ ਅਰਪਨ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ | ਇਸ ਜੋੜੀ ਸਦਕਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਦਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਖ਼ਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ | ਫਰਵਰੀ 1964 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਸੇਠੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜੁਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ | ਪ੍ਰੋ.ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ , ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ , ਤਖ਼ਤ ਸਿੰਘ , ਸ.ਸ. ਮੀਸ਼ਾ ,ਜਗਤਾਰ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਦੀਬ ,ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ,ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਮਪੁਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ | ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ: ਸ਼ਿਵ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਐ , ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ | ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਗਲ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ | ਉਹਦੇ ਆੜੂ-ਰੰਗੇ ਸੂਟ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ | ਸ਼ਰਬਤੀ ਅੱਖਾਂ , ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਲਮੂਤਰਾ ਚਿਹਰਾ | ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ | ਅਚਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ : ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ? ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਓਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਨਵਤੇਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਵਿਚ ਛਪਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ | ਮੈਂ ਹੀ ਓਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂ | ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ | ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਸਨ:

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੰਸ ਉਡੇ ਸਰਵਰ ‘ਚੋਂ
ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ੀ ਰੌਆਂ

ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ‘ ਗਾਇਕਾ ‘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸਨ | ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਸੀ | ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਸਨ | ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ | ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ | ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ : ਮੈਂ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ | ਇਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ | ਉਸ ਨੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ : ਮਾਏਂ ਨੀ ਮਾਏਂ , ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ | ਇਕ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਨੇ ‘ ਵਾਹ ਵਾਹ ਫੁਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ‘ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਹੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ | ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੜ ਹਿੜ ਹੋਈ | ਸ਼ਿਵ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਤ੍ਰਭਕਿਆ , ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕਿਆ | ਫਿਰ ਸਾਹ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਚੁਪ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ , ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ |

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ :

ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ
ਤੇਰੀ ਚੁੰਮਣੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੰਗ ਵਰਗਾ

ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਮ.ਏ. ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਿਆ | ਉਥੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਨ ,ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ | ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ | ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਰਕਾ , ਨੇਰੂਦਾ , ਬ੍ਰੈਖ਼ਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ | ਸਹਿਜੇ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ | ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਨੀ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਉਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ |

shiv kumar batalvi singing one of his poems

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ | ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਾ | ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘਾਹ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ | ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ:

ਗੁੰਮ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੈ,ਗੁੰਮ ਹੈ
ਇਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ
ਗੁੰਮ ਗੁੰਮ ਗੁੰਮ ਹੈ

ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ : ਇਹ ਕੁੜੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ | ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ , ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ , ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ | ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ | ਮੈਂ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ |

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਡਾ. ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ,ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇਕ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮਿਲੇ | ਡਾ. ਸੀਤਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਲਾ ਦੇ | ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਮੈਸ ਥਾਣੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੋ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਛੱਡ ਆਇਆ | ਸ਼ਿਵ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ : ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਮੈਸ ਵਿਚ ਫੜਾ ਜਾਵਾਂਗਾ | ਮੈਂ ਮੈਸ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ | ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ , ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ | ਖਾਣੇ ਓਵੇਂ ਹੀ ਅਣਛੋਹ ਪਏ ਸਨ | ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ : ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤਰ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਡ ਰੂਪੀਜ਼ ਟੈਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਏ ਲੇਡੀ ਗੈਸਟ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਰੂਮ |

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਿਆ |

ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਈ | ਮੈਂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਾਂ , ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ | ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਅਮਿਤੋਜ ਮਿਲਿਆ | ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ :ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਥੱਕੇ ਲਗਦੇ ਓਂ | ਇਹ ਲਓ ,ਇਕ ਇਕ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਵੋ | ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਮੰਗਵਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਲਾ ਦਿਤੀਆਂ | ਕਾਫ਼ੀ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ | ਅਮਿਤੋਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ | ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ | ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਿਤੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮਿਤੋਜੀ ਚੋਜ ਖੇਡ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਖੜ ਗਏ |

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਚੋਗੇ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਤਰਕਾਰ ਸ.ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ | ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਅਮਿਤੋਜੀ ਲੋਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿਤਾ | ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਗਏ |

ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਨ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ , ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨੀ ਤੋਰ ਤੁਰਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ | ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ : ਚਲ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚਲਦੇ ਆਂ | ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਓਥੇ ਕਰਾਂਗੇ | ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ | ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨੇ ਰਸਭਰੀ ਫੜ ਲਈ | ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੌਂ ਗਏ | ਸਵੇਰੇ ਸੋਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਗੇ | ਇਸ ਅਮਿਤੋਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਮਿਤੋਜ ਨੇ ਦਸਿੱਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਡਰਿਕਸ ਸੀ |

ਇਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਦਲਾਨ ਵਿਚ ਵੀਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਗੋਲ ਕਤਾਰੇ ਵਿਚ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸੀ | ਇਹ ਦਲਾਨ ਕਵੀ ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਆਏ ਸਨ | ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ | ਅਖ਼ੀਰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂਮਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹੀ :

ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਢਲੀਆਂ
ਗਲ ਲੱਗ ਰੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ |
ਮੱਥੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਲਿਆ
ਤੇਲ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਭਰ ਭਰ ਪਲੀਆਂ |
ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰ੍ਹਾ ਤੇ
ਇਹ ਕਿਸ ਘੱਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਲੀਆਂ |

ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ |

ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛੇਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ | ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ | ਸ਼ਿਵ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ | ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ | ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ | ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ,” ਸ਼ਿਵ ਰੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ | ” ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਤੇ ਰਸੀਲੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ:

ਹੁਣੇ ਸਰਘੀ ਦੀ ਵਾ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਪੀਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਾਗੀ ਬੀੜ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਲੀਤਾ ਹੈ

ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ | ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾ ਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਿਤੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਮ ਅਮੀਬਾ ਪੜ੍ਹੀ |ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ | ਇਹ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ | ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਵ ਤਰੱਨੁਮ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ | ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ | ਸ਼ਿਵ ਗਾਵੇ ਨਾ , ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ | ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਲੱਗਦਾ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਠੋਰਾ ਸੁਟਵਾ ਲਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਦ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ | ਉਸ ਨੇ ” ਲੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ” ਤੇ
” ਕੁੱਤਿਓ ” ਵਰਗੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਿਆਂ | ਲਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ |

ਫਿਰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਰਾ |

ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾਲੇ ਗਿਆ | ਸੱਥਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਨ | ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗਾਏ ਇਕ ਗੀਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ:

ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਓਂ ਹਾਲ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦਾ
ਸਾਡਾ ਨਦੀਓਂ ਵਿਛੜੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ
ਸਾਡਾ ਹੰਝ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਇਆਂ ਦਾ
ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਲਿਆਂ ਦਿਲਗੀਰਾਂ ਦਾ |

ਉਹ ਹੰਝ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ | ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ:

ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ
ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ |

ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤਾਰਾ , ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਦਾ ਝਿਲਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ |

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ , ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀ ,

ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ , ਕੋਈ ਸੂਈ ਚੁੱਬੀ ਤਾ ਜਰਦਾ ਨਹੀ !!!

ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ -ਬੁੱਕ ਜਾਪੇ, ਪੇਂਡੂ ਸੱਥ ਵਰਗੀ ।
ਮਾਰੀ ਮਿਤਰਾਂ ‘ਨਾ ਖੁੰਢਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਪ ਵਰਗੀ ।।

ਲੋਕੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕਲਿਪਾਂ ਦਿਲ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ।
ਕਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੇ ਕੁਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣ ਨੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ।
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲਾਤਮਕ ਹੱਥ ਵਰਗੀ ।।
ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ -ਬੁੱਕ ਜਾਪੇ, ਪੇਂਡੂ ਸੱਥ ਵਰਗੀ ।

ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ।
ਕਈ ਗਾਲਾਂ ਲਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ।
ਹੁੰਦੀ ਸੂਝ ਹੈ ਮਹੌਲ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਵਰਗੀ ।।
.ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ -ਬੁੱਕ ਜਾਪੇ, ਪੇਂਡੂ ਸੱਥ ਵਰਗੀ...
ਕੁੜੀਓ ! ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾ ਲੱਬੋ ... ਛੜਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਤਾ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ...:P
== ਬਾਣੀਆ ਭਾਲਦਾ ਮਸੂਕ==__ਜੱਟ ਭਾਲੇ ਨਿਤ ਨਵੀ ਬੰਦੂਕ_ ̿' ̿'\̵͇̿̿ ___*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*​_*_*___ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇ ਫੀਮ, ਨਿੱਤ ਨਵੀ ਲੜਾਉਂਦਾ ਸਕੀਮ ! ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇ ਡੋਡੇ, ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁੱਖਦੇ ਗੋਡੇ ! ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇ ਭੁੱਕੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਕੱਢਦਾ ਧੁੱਕੀ ! ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇ ਜਰਦਾ, ਉਹ ੧੦੦ ਸਾਲ ਨੀ ਮਰਦਾ ! ਜਿਹੜਾ ਪੀਵੇ ਦਾਰੂ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜੂ੍ ! ......ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇ ਘਿਉ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰਿਆ ਲਿਉ !!

●๋•ƒяєє ƒяєє ƒяєє●๋•
ਧੋਤੀ ਨਾਲ ਕੱਛਾ ਫ਼ਰੀ_____
Cow ਨਾਲ ਵੱਛਾ ਫ਼ਰੀ________
ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੋ ਸਾਲਿਉ ____
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ___
ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫ਼ਰੀ___

ਜਦ ਮਿਰਜਾ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸੀ sleep . . .. . . . ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਲੈਕੇ ਲੰਡੀ jeep

ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਪਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. . . . .. . ... . ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ seep...

sister ਨੂੰ ਮਿਰਜੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀਰ ਹੋ ਗਏ mad......ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ thats very bad...

ਜਦ ਇਕ ਦੱਮ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜਾ wake up

ਟੁਟੇ ਤੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ BREAK UP
█████████████████████████████
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼██████┼██████┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼███████████┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼▀██▀┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼​┼█
█┼┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼▄██▄▄█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼▄███▄┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼███─███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼▀██▄██▀┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▀██┼██▀┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██┼██┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▀█▄█▀┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▀┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██▀▀▀█┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██▄█┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██▀█┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██▄▄▄█┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▀██┼██▀┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██┼██┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▀█▄█▀┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▀┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼▄███▄┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼███─███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼▀██▄██▀┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼▀██▀┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼▄██▄▄█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼▄███▄┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼███─███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼▀██▄██▀┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▀██┼██▀┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██┼██┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▀█▄█▀┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▀┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██▀▀▀█┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██▄█┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██▀█┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██▄▄▄█┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▀██┼██▀┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██┼██┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▀█▄█▀┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▀┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼▄███▄┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼███─███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼▀██▄██▀┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼▀██▀┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼▄██▄▄█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼██████┼██████┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼█████████████┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼███████████┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█
█████████████████████████████
█████████████████████████████Wednesday, 27 July 2011


ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ.. ਅਕਸਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਦਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ iS KARKE ਅਸੀ ਤੁਸੀ ╰» ѕιηgℓєѕ ਹੀ ਠੀਕ ਆ_ |;)

_ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ____ਬਣ ਨੀੰਦ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਰੜਕਾੰਗੇ,●●°ºO ●●●● _ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੇ____ਤੇਰੀ ਹਰ ਧੜਕਨ ਵਿਚ ਧੜਕਾੰਗੇ,●°ºO ●● _ਤੇਰੇ ਦਿੱਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਯਾਰਾ____ਬਣ ਕੇ ਬੂਹਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਖੜਕਾੰਗੇ,●

ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਸ਼ੁਕਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਚੱਲਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਟਕੂਏ ਤੇ ਨੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਹ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਯਾਰ ਸਾਡੇ, ਯਾਰ ਤਾਂ ਕਲੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ........

ਰਾਂਝਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ____

ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ____

ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਤ ਹਾ ____ ਮੰਗ ਛੱਡਣੀ ਨੀ ____
...
ਐਰੀ ਗੈਰੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਨਹੀਂ.....!!!!


ਭੀੜੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਵਣ,,,ਨੀਵੀਆਂ ਨੀਵੀਆ ਕੰਧਾਂ,
ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਡ ਜਾਣ ਸਭ ਦੀਆ ਸੰਗਾਂ,
ਕਿਧਰੇ ਕੈਂਠੇ ਪਉਣ ਬੋਲੀਆਂ..ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਛਣਕਣ ਵੰਗਾਂ,
ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਕ ਸਹੇਲੀ ਹੋਵੇ,,,ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋ ਮੰਗਾਂ..

ਦੇਖੀ ਮੈ ਰੇਡੀ ਤੇ ......ਓਹ ਗੋਲ ਗਪੇ ਖਾਂਦੀ ਆ..........
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਯਾਰੀ ......ਅੱਜ-ਕੱਲ ਤਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆ ..........

ਨਖਰੇ ਜਾਲੀ ਹੀਰਾ ਦੇ ......ਰੋਂਦੇ ਰਾਂਝੇ ਹੀਰਾ ਦੇ .....ਸੱਬ ਖੇਲ ਕਿਸਮਤ ਦਿਆ ਤਕਦੀਰ ਦੇ .........

ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਨਾਰਾ, ਕੀਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
*ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,.
ਭਾਈਆ-ਭਾਈਆ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੇ ਜਾਣ ਵੰਡੀਆਂ,
***ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,.
ਆ ਗਿਆ ਬੁਢਾਪਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ,
***ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਕੀਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,

ਅਸੀਂ ਵੀ smart ਤੁਸੀ ਵੀ smart ,

ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੰਗ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ,

ਬਸ ik ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ,

ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਾਫ਼

“ਨਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕਰ ਮਾਨ ਕੁੜੀਏ .... ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ.. ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ . ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ .


baari barsi khatan gea c......khatt k leyandi ruu......ve thodi thodi mai vigdii bahutaa vigad gea tuu......

ਸਿਖਾ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਉਮਰ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ,,,,,
ਕੁਛ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੁੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਏ


♥ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਅੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚੰਨ.. ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਖਾਂ .. ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਾ.. ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਪਰ ਨੂੰ ਝਾਕਾਂ.. ♥

ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਛਲਾ ਏ.....
ਚੁਪ ਕਰ ਰੋ ਨਾ ਦਿਲਾ .......
ਇਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਕਲਾ ਏ


ਤੂੰ ਤਾ ਚੰਦਰੀਏ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀ,ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਈ ਦਿਲ ਸਹਾਰ ਗਿਆ..


ਬਣਾ ਲਈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀ LoOk, ਕਰਦੀ ਹੈ
uSe ਹੁਣ ਤੂ ਵੀ orkut te facebook
( ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਦੀ ਤੂ ਆਪਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ
(ਪੜ-ਪੜ ਕੇ Comment ਨੀ ਤੂ, ਖੁਲ-ਖੁਲ ਕੇ ਹਸਦੀ ਹੈ.
(•ਰਹੰਦੀ ਤੂ ਜਲੰਧਰ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਸਦੀ ਹੈ......!!!

_ਆਪਾਂ LoVe ਚ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ♥♥ ਆਪਾਂ FrNd ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ
FrNd ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ♥♥ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇਂ ਮੇRa
LoVeR ਬਣਜਾ ♥♥ ਫੇਰ
Maiਨੂੰ SoRY ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ♥♥
ਅਸੀ ਤਾਂ ਲੱਤਾ ਬਾਹਾ ਤੋੜਣ ਜੋਗੇ ਆ ..¤¤¤¤..ਆਹ ਦਿਲ ਦੁਲ ਨਹੀ ਟੁਟਦੇ ਸਾਡੇ ਤ

ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਕੀ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਲੋਕ।
ਲੱਖ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ,
ਖਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ।
ਵਾਂਗ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿਲ ਨਾਲ਼ ਖੇਡਣ,
ਇੰਝ ਵੀ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਂਦੇ ਲੋਕ।
ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦੇ,
ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਲੋਕ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ,
ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਲੋਕ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪ ਨਾ ਕਰਦੇ,
ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ।


ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਕ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜਾ ਦਿਮਾਗ ਵੱਖਰਾ,
ਦੂਜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ, ਥੱਲੇ ਟਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ ਵੱਖਰਾ,
ਤੀਜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਮੂਲ ਲੈਂਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵੱਖਰਾ,
ਚੋਥੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਇਕ ਧੀ ਦਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਦਾਜ ਵੱਖਰਾ

ਕਦੇ ਥੌੜਾ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਈਦਾ...
ਆਇਆ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਕੋ ਲਈਦਾ...
ਓਹਨੁੰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਪਸੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਢੇ ਵੀ ਪਸੰਦ....
ਅਸੀਂ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਪਰੋ ਲਈਦਾ....
ਯਾਦ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਾਵੇ....
ਓਦੌਂ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰੇ ਹੀ ਰੋ ਲਈਦਾ...
ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੇ ਬੇਗਾਨਾ, ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯਾਰਾਨਾ...
ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇਂ, ਓਹਦੇ ਹੋ ਲਈਦਾ..

8 ਵਜੇਉੱਠਣਾ
9 ਵਜੇਨਹਾਉਣਾ
10 ਵਜੇਰੋਟੀਖਾਣੀ
11 ਵਜੇਤਿਆਰਹੋਣਾ
12 ਵਜੇਬੁਲਟਕੱਢਣਾ
...1 ਵਜੇਕਾਲਜਜਾਣਾ
2 ਵਜੇਦੁਪਹਿਰਦੀਰੋਟੀ
3 ਵਜੇਗਰਲਫਰੈਂਡਨੂੰਮਿਲਣਾ
4 ਵਜੇਖੇਡਣਾ
5 ਵਜੇਗੇੜੀਲਾਉਣੀ
6 ਵਜੇਪੈਗਲਾਉਣਾ
7 ਵਜੇਪੰਗਾਪਾਉਣਾ
8 ਵਜੇਥਾਣੇ
9 ਵਜੇਘਰਵਾਪਸ
9:15 ਤੇਬਾਪੂਤੌਂਗਾਲਾਂ
9:30 ਤੇਰਾਤਦੀਰੋਟੀ
10 ਵਜੇਬੈਡਤੇਜਾਣਾ
2 ਵਜੇਤੱਕਗਰਲਫਰੈਂਡਨਾਲਗੱਲਾਂਕਰਨੀਆਂ
4 ਵਜੇਤੱਕਯਾਰਾਂਨੂੰਮੈਸਜਸੇਵਾ
4 ਵਜੇਤੌਂ 8 ਵਜੇਤੱਕਸੌਣਾ
8 ਵਜੇਦਿਨਫੇਰਸ਼ੁਰੂ

[♥]¦ Please Wait ………… “Searching”
PRogram iz loaded completlLy.........
♥ Nuts!! 5%
♥♥ Honesty 90%
♥♥♥ Jealousy 0.4%
♥♥♥♥ Selfishness 2%
♥♥♥♥♥ Crazy 42%
♥♥♥♥♥♥ Funny 97.99%
♥♥♥♥♥♥♥ Moody 44%
♥♥♥♥♥♥♥♥ cool minded 99.9%
♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Tension 53%
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Confuse 17%
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Attitude 74%
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Romantic 99.5%
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ FRIENDLY 100%
*************************************************
About me:█ 10% ♪ яυ∂є ♪
██ 20% ♪ αнн-мαzιηg ♪
███ 30% ♪ ƒυηηу ♪
████ 40% ♪ αωѕυм ♪
█████ 50% ♪ ℓσνιηg ♪
██████ 60% ♪ ƒυη тσ вєн ωι∂ ♪
███████ 70% ♪ ѕнωєєт ♪
████████ 80% ♪ ¢υтє ♪
█████████ 90% ♪ ιηтєℓℓιgєηт ♪
██████████ 100% ♪ мєн ♪

Tuesday, 26 July 2011


ਕੁੜੀ Ne MundE ਨੂੰ ਕਿਹਾ :- ਆ ਮੁੰਡਿਆ , ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਬਹੀ ਮੁੰਡਿਆ , ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ , ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰa ਰਾਂਝਾ , ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ , .......... ਅਗੋਂ MuNdA ਕਹਿੰਦa :- ____ਆ KuDiYeE, ਵੇ ਨੈਣ ਮਿਲਾ kUdIyEeE____ ਮੇਰਾ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਨੂ ਜੀ ਕਰਦਾ , ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹੁਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ,,,,,,,,,,

“ਅਸੀ ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਮਾੜੇ, ਅਸੀ ਮਾੜੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ BEWAFA ਕੁੜੀਆ ਨਾਲੋ, ਅਸੀ AMLI ਠੇਕਿਆ ਤੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ !!ਭੁਆ ਕੋਲੇ ਆਕੇ
ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ __ ਮਰ ਜੂ
ਗੀ ਤੇਰੇ
ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ __
ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਸਾਰੀਆ ਦੇ ਡੋਲੇ ਉਠ
ਗਏ __ ਮਿੱਤਰਾਂ di id ਚੋ ਪਟੋਲੇ
ਮੁੱਕ ਗਏ.....

ਹੋਣ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ,

ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀ,

ਨੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ,

ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਤਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ..


>ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ
"ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਹਦੀ ਆ ਅਸੀ ਦਾਜ ਨਹੀ ਲੈਣਾਂ"''

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀ ਰਖੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਸ.....ਇੱਕ ਤਜੁਰਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀ,ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ..


ਫੱਟ ਸਮੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਰ ਜਾਦੇ
ਤਲਵਾਰ,ਗੰਡਾਸੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ,ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਚੰਦਰੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਦੇ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੱਸਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,,

ਇਨੇ ਕੁ YaaR ਬੇਲੀ ਰੱਖੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ MeLa ਲਗਦਾ_

ਜਿਸ ਪਿਛੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ _ਨੀ ਬਾਂਦਰੀਏ o ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਲਗਦਾ.___


ਨਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁੜੇ ਜੋ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, zOOm ਕਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਤੱਕਦੇ,,,,
ਆਜਾ OnLiNe ਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਨਣੇ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਓ ਬਚਦੇ____
ਪਾਕੇ ਪੁੱਠੀ ਆਦਤ ਤੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ,,,,,,
ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹੁਣੇ FACEBOOK ਤੇ, ਮਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵੈਂ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਗਈ___

ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪਾ ਸੱਜਣਾ ღ..............,
ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ღ....

ਚਲ ਛਡ ਇਨਾ ਅੱਜ ਦਿਆ ਹੀਰਾ ਨੂ...
ਆ ਰੋਜ ਨਵਾ ਯਾਰ ਬਨਾਦਿਆ ਨੇ .......
ਆ ਹੀਰਾ ਪਿਆਰ ਕੱਟ ਕਰਦਿਆ ਨੇ ........
ਪਰ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਦਿਆ ਨੇ ...
ਆਲੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨਿਯਾ ਚ ਕੀਤੇ ਵ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ :)........

ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੰਘ ਰਹੀ,
ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈ ਜਿਵੇ ਮਲੰਘ ਯਾਰੋ,
ਉਸ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਜਦੋ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋ,
ਦੇਖ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੈ ਦੰਗ ਯਾਰੋ,
ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬਿਸਕੁਟੀ ਜਿਹਾ,
ਰੂਪ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇ ਚੰਨ ਯਾਰੋ,
ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈ,
ਬਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਯਾਰੋ...

ਐਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨੀ ਕਿ ਐਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ,
ਐਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੀ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਸਕਾਂ!
ਐਨਾ ਵੀ ਦਲੇਰ ਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ੍ ਸਕਾਂ,
ਐਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰ ਸਕਾਂ!
ਮੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹਾਂ,
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ!

_____ . ________),
____(_, d888888888b, d888888888b
___d888888888888/888888888888b-)
__(_8888888P'""'`Y8Y`'""'"Y88888b
____Y8888P.-'_____`______'-.Y8888b_)
___, _Y88P_(_(_(________)_)_)_d88Y_,
____Y88b, __(o__)______(o__)_d8888
____`Y888___'-'________'-'__`88Y`
____, d/O_________c________/Ob
_______/'., ______www_____, .'_/
_________.-`_____________`-.
________/___, _d88b__d88b____
_______/___/_88888bd88888`__
_____/___/__Y88888888Y_____
____________88888888____/__/
_______`_`.__d8888888b, _//
_________`.//.d8888888888b;_|
___________|/d888888888888b/
___________d8888888888888888b
________,_d88p""q88888p""q888b
__________`""'`____"`|____/`'""`
______________ ===| |===/
_______________ |___|___/
_______________/___|___|
______________/____|___|
______________|___Y __/
_______________i___/__/...
_______________|_/|__/
______________/_/_/_|
_____________=/__|=/
____________ "`___`"`.


ਨੀ ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਾਰੀ,ਕਰਦੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ.ਦੀ ਤਿਆਰੀ।.
ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਏਂਗੀ ਮੈਡਮ ਸਰਕਾਰੀ,ਜੌਬ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ।.
ਫ਼ਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਯਾਰ ਮਲੰਗਾਂ ਨੂੰ…

♥ਹੌਵੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਤੂੰ ਤੇ ਜਗਾਵੇ ਕੌਈ ਨਾ
ਸੌਚਾ ਮੇਰਿਆ ਚ ਤੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇ ਕੌਈ ਨਾ
ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁਕੰਦਮੇ ਚ ਸਜਾ ਹੌਜੇ
ਹੌਵੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਛੁਡਾਵੇ ਕੌਈ ਨਾ.♥

ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਗਿਣੀ ਜੋ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ,
ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰੀ,
ਓ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਦੇ,
ਅਸੀ ਐਨੈ ਵੀ ਨੀ ਮਾੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ…

ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ….
ਖਟ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਦੀ ਪਰਾਂਦੀ….
ਹਾ ਕਰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਨੀ ਤੂ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਦੀ…


ਕੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜੋ ਭਰਾਵਾ ਤੋ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ,

ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਐਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਜੋ ਯਾਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ

'ਜੀ ਜੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀ ਘੱਟ ਦੀ

ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀਏ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਤੱਤ ਜੀ

ਲੋਕੋ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਵੱਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਗਵਾਈ ਏ ਨਾ

ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਈ ਏ ਨਾ

ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇਹ ਜੱਗ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਲੇਣਾ

ਰੱਲ ਕੇ ਵੰਡੀਏ ਪਿਆਰ ਏਥੇ ਸਦਾ ਬੇਠੇ ਨਹੀ ਰਹਿਣਾ

ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੋਹਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸਜਾਈ ਏ ਨਾ

ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਈ ਏ ਨਾ

ਦੋ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਦਾਰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿਖਾਈਏ ਨਾ

"ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾਂ ਮੇਰਾ,ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਰਗ ਵਿੱਚ ,ਭਾਵੇਂ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਯਾ ਨਾ ਹੋਵੇ. .ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ , ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਵਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲੈਦੇ ਨੇ
ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ,ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ

Monday, 25 July 2011ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,

ਯਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚੱ ਇਤਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ....

ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋ ਨਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,

ਬੁਹਤਾ ਰੁਖਾ,

ਕੌੜਾ ਨਹੀ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ....

ਐਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਣੇ ਐਵੇ ਕੰਨ ਫੜੀ ਜਾਣੇ,

ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ਾ ਕੋਲੋ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.....

ਲੋੜ ਨਹੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵੱਜੋ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਣੇ

ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ,,,,,

ਉਸ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਓਹ ਮੇਰੀ ਮੋਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ,
ਓਸੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ

ਮੇਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਐਸਾ ਫੈਸ਼ਲਾ ਸੁਨਾਵੇ,,,
ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਆਖਰੀ
ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਮੈਨੂੰ
ਆਵੇ,,,
ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ
ਜ਼ਖਮ ਹਜਾਰਾਂ,
ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹਾਲ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਭਰ
ਆਵੇ,,,
ਮੈਨੂੰ
ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦਿਲ
ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਚਾਵੇ,,,
ਉਹਨੂੰ
ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਮਰ,
ਰੱਬਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਹ
ਮੇਰਾ
ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,,,
ਕੁਝ ਪਲ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ,
ਰੱਬਾ
ਵਿਛੋੜੇ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ,,,
3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਈ..........ਮੋਤ ਦਾ ,ਮਸੁਕ ਦਾ ,ਤੇ ਚੋਰ ਦਾ .................ਆ ਕਿਸੇ ਨੂ ਦਸ ਕੇ ਨਈ ਆਂਦੇ.

ਕੁਝ ਪਲ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ,
ਰੱਬਾ
ਵਿਛੋੜੇ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ,,,
ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ
ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ
ਜਾਂਣ,
ਉਹਦੀ ਪੁੱਨਿਆ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ
ਜਾਵੇ,,,
ਰਗੜ ਰਗੜ ਮੱਥੇ ਲੱਖ ਮੰਗੇ
ਫਰਿਆਦਾਂ,
ਪਰ
ਫਿਰ jatt ਨਾਂ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਵੇ,,,

sOhnIya kUDiYa NaL ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਉਣ ਵਾਲਾ........
ਵਸਦਾ ਰਹੇ faCebOOk ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ....

ਇਕ ਮੰਨ ਲੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸੌ ਮੰਨੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕਰੀਂ ਦੁਆ "" ਕੀ ਜੀਣਾ ਪਲ - ਪਲ ਮਰਕੇ
ਜਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਹਾਂ ਦੀ.. ਅਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ
ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਚਲ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ"

ਇਕ ਮੰਨ ਲੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸੌ ਮੰਨੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕਰੀਂ ਦੁਆ "" ਕੀ ਜੀਣਾ ਪਲ - ਪਲ ਮਰਕੇ
ਜਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਹਾਂ ਦੀ.. ਅਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ
ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਚਲ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ"

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਸਮਝੋ-

ਕਿਉ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰੱਖਤ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਛਾਂ ਜਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪਾ ਸੱਜਣਾ ..!!!!

ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ..


ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ….!

ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕਿ ਗੁਜਾਰੋ ਯਾਰੋ ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ……!
ਕੇਹਂਦੀ ਮੈ ਤੇਰੀ, ਬਸ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਰੁੱਕ ਮੈ ਹੁਣੇ ਆਈ __!! 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਾਰ -ਪੰਜ ਭਰਾ ਸੱਦ ਲਿਆਈ __!! ਕੇਹਂਦੀ ਪਹਲਾ ਵੀ ਮੈ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਏਧਾ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਚੜਾਈ__!! ਹੁਣ ਸੋਹਣਇਆ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਈ __!! ਮੈ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਓਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਸੀ__!! ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੈ ਵਿਸ਼ਾਵਾਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ __!! ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਘੁਮਂਦੇ ਨੇ ਰਵਾਲਰ ਪਾਈ__!! ਦੇਖ ਹੁਣ ਕਿਵੇ ਠੋਕਤਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਭਾਈ__!!


ਜਾਨ ਨਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦਾ ਹਾ_,

ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਸਾਸ ਮੰਗਦਾ ਹਾ_,

ਜਾਨ ਤਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ_,

ਪਰ ਮੇਂ ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਮੰਗਦਾ ਹਾ
ਊਚੀ ਲੰਮੀ , ਗੌਰੀ ਚਿੱਟੀ , ਨਿੱਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ... ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਖੂਹ ਤੌ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ... ਉ ਕੁੜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ , ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਚ ਤੇ ਮਰਦ਼ੀ...
ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ___ਨਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ___ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਿੱਤ ਪੰਗੇ___ਨਾ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ__ਸਵਾ ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਕਿੱਲਾ___ਰੋਡ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਿਤਰਾਂ ਦੀ___ਵੇਖ 'PIND' ਵੜਕੇ ਕਾਇਮ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਤਰਾਂ ਦੀ...

ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ,
ਪਰ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਬਿਗੜਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ!

ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ__ ਕਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋਦੀਆ ਨੇ__,

ਦੁਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ___ਪਰ ਕਬੂਲ ਨਸੀਬਾ ਵਾਲਿਆ ਦੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ..........

ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ,ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਸੀ,
ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਗਮ ਨੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ,ਨਹੀਂ ਹੱਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਦਾ ਸੀ,
ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ,ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਕੱਢਤਾਂ,
ਕੋਈ ਨੀ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਸੋਚਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾਂ!!

Sunday, 24 July 2011

MiTtRaN Di iKkO pHiLoSHoPhY aE JInDagI CH ....
BaNdA iK vAaRI mAAf kArI Da e
DoOjI VAarI Maaf kArI Da e
pr tEeji VaARi BaNdA ghARoN Kaddd k soolI tAnGi dA e ....
....[;)][;)]

-------------------
APnA mAsT rHiDa Ae ..kHuSh RHi Da Ae DuJjEyAn Nu v kHuSH RkHidA aE ...SaDi MeHfIl hR roJ lGgDI aE aPnE mItTrAn TE DOsTaN nL aIsH kRi Da Ae ..."MAStI cH rHiYe GaL dIl Te Ni LaYiDi ".........

"markan ch rhiye assi ..aakdan ch nhio assi bhuje hoye haan!!!!"........[;)]"kai LOKAn Nu SaDe VaaRI aeVeIn Hi GAlT fAiMiyAn hO jAANdiYaN nE ...."[:)]
samjhan wale samjh gye hone.....[;)]

.........................

one thing i want 2 tell u ppl ki ''if u give respect u take respect''......
don ever xpct anything gud frm anyone till u urself aren't gud wid anyone!!!!!
????????:. ???????.:???????:. ???????.:????????

"whEn I m GUd I m VRy VrY gUd ..bT wHeN I M bAd fEr G mERe To MarhA kOI HO nHI SKdA "..

--------------------------------

Yaari jithe layide jaaan vaar ke nibayide, jigri yaaran naal kdi dggah nahi kamaidi....
Je samaj na ave agla varka nai thulida, kita hoya ehsaan kdi kisi da nai bhulida...
yaari ch kade paisa ni tolida ..dostan da kade dil ni todida....
raah jaande nl kade vaah ni payida
Dusman nu milan kade khali hath nai jayeda!!!!!!!!!!!!!!![;)][:-)]
-------------------------------------------

''iNna rOoP Da Ni kRi dA GhUmAAN ve
HuNDa aPnE te sArEyAaN Nu MAaAn VE
BHaRe aAkDaAN dE pALLaN ch jHuKaUnA JaAnDe `
vE assi UDdE ParInDeEyAN Nu LAUnA jAaNDe``''.........
----------

pith picche yaar di jo krda buraai uhnu dooron sat sri o akal changi ae,..[;)][;)]HOR Vi kUjJ aE;JO SaB To iMPOrtAnT Ae....

kade kise da dil ni todna chahida....
kyuki jo tusi kise nal karde ho..oh tuhade nal v ik war jarur hunda...[:-@][:)]


aah c sb kujj mere baare
dis is what i am....hun aggon tuhadi mrzi ae ki how u judge me !!!
bt jad tak tusi mainu jande ni..dnt try 2 judge me..

take care !!bbie ..
thank u so much 4 atleasT mAKng An EfFoRt 2 vIsiT diS pROfIlE ...tc ..[;)][;)]

Thursday, 21 July 2011


Rose
____?Rose?Rose
___?Rose?Rose?R
___?Rose?Rose?R
__?Rose?Rose?Ro
..._?Rose?Rose?Ro
_?Rose?Rose?Ro
_?Rose?Rose?Rose?
?Rose?Rose?Rose?Rose
?Rose?Rose?Rose?Rose?Ro
?Rose?Rose?Rose?Rose?Ros
_?Rose?__?Rose?Rose?Ros
___?Ros____?Rose?Rose?
___?Ros_____?Rose?Rose
___?Ros_____?Rose?Rose
____?Ros____?Rose?Rose
_____?Ro____?Rose?Ros
______?Ro__?Rose?Rose
_______?Rose?Rose?Ros
________?Rose?Rose?Ros
_______?Rose?Rose?Rose?Ro
_______?Rose?Rose?Rose?Ros​e?
_______?Rose?Rose?Rose?Ros​e?Rose
_______?Rose?Rose?Rose?Ros​e?Rose?R
________?Rose?Rose____?Ros​e?Rose?Ro
_________?Rose?Ro_______?R​ose?Rose?
_________?Rose?Ro_____?Ros​e?Rose?
_________?Rose?R____?Rose?​Rose
_________?Rose?R_?Rose?Ros​e
________?Rose?Rose?Rose
________?Rose?Rose?R
________?Rose?Rose
_______?Rose?Ro
_______?Rose?
______?Rose?
______?rose?

Wednesday, 20 July 2011


ਕੁੰਡੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਛਾਂ ਅੱਜ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਈਆਂ,
ਲਾਹ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਜ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ,
ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. . . . . . . . KURIYE
ਇਕ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਂਕ "ਸਰਦਾਰੀ" ਦਾ....

__ਮੈ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲੀ___if u dont mind___ਤਾ ਬਣਜਾ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ__


ਨਾ ਕਰ ਰੀਸ ਮਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ,,ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ..
ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ Officer rank ਉੱਤੇ Select ਹੋਣਾ,Work load ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ Clerk ਹੈ..
ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ FUN CINEMAS ਦੀਆਂ SCREENs ਜੋਗਾ..
ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾ ਗਿਆ ਠਰਕ ਹੈ..
ਬਾਕੀ Depend ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ. ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ..
ਜੇ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ...


ਫੁੱਕਰੇ ਯਾਰਾ ਤੋਂ ___ ਬੇਗਾਨੀਆ ਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ___
ਤੇ
ਬਿਜ਼ਲੀ ਦੀਆ ਤਾਰਾਂ ਤੋ ਹਮੇਸਾ ਦੂਰ ਰਹੋ___


ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ,,

ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਆ


ਬਾਹਮਣੀ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਆਦਤ ਕੋਕੇ ਦੀ ,
ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਨਖਰਾ ਤੇ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਮਾਰਦੀ,
HONEY ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਜੇ CoLLeGe ਪੜਨ ਆ ਜਾਵਣ ,
ਤਾਂ ਕੋਈ ShilPa, ShIIkHa ਜਾਂ ShEEvAnI
ਮਾਰਦੀ...............:PPPPPPPPP​PPP


'ਕਰ ਪੁੰਨ ____ ਖਾ ਘਸੁੰਨ'''

Delete from Facebook : Done ✔
Delete from Yahoo : Done ✔
Delete from Phonebook : Done ✔
Delete from the Heart : Error ✖ .:))

ਮਿੱਤਰੋ ਭੁੱਲਜੋ ਸਭ ਸਿਆਪੇ ਬਾਬਾ ਸੈੱਟ ਕਰੁ ਆਪੇ ...


"ਗੁਸਤਾਖੀ ਗਲਤੀ ਹੌ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀ....ਇਧਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਧਰ ਲਾਉਣੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਸਤੁਰ ਨਹੀ._


ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਕ ਅਟਲ ਸਚਿਆਈ
ਪਹਾੜ ਤੋ ਡਿੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ....
ਪਰ ਨਜਰਾ ਤੋ ਡਿੱਗਿਆ ਕਦੀ ਖੜਾ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ


ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੁੜੇ........ਤੂੰ dil ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਚੁਭ ਗਈ.....ਜਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਟਾਇਰ ਚ ਮੇਖ ਕੁੜੇ

ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਖਿਲਦਾ ਏ .... ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ , ਪਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਏ


ਮਾਡਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਮੈਂ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਪਈਏ ਲਈ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ
|
ਜੋ ਸ਼ਕਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ,
ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਚ’ ਠਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ |
ਆਹ ਜੋ ਫਰਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ,
ਮੈਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਲਿਫ਼ਟ ਮੰਗਕੇ ਚੜਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ |
ਜੋ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਚ’ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਉਧਾਰਾ ਫੜਦੀਆਂ
ਦੇਖੀਆਂ ~ ....

ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਕਾਸ਼! ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ.

ਪੇਹਲੇ propose ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨੀਂ,ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਪੱਟਲੀ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰਨਾ ਨੀਂ ___!!!


ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚ ਛਪਿਆ ਕਿ 50% ਕੁੜੀਆਂ ਮੂਰਖ
ਹੁੰਦੀਆਂ __!! ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ __!! ਫ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ
ਛਾਪੀ ਕਿ 50% ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ __!!
ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ...........

ਸਾਡੀ Facebook pRoFilE ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ
ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਹੈਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ

canada ਦੀ ਕੀ Cityzen ship ਮਿਲ ਗਈ

Nakhra ਮਾਣ ਨੀ Fashion ਦੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ

ਆਉਦੇ ਸਾਰ ਹੀ Chaska ਪੈ ਗਿਆ Facebook ਦਾ jatti ਨੂੰ

Burger, pizze, Noodels ਖਾਣੇ. ਹੁਣ ਸ਼ੋਂਕ ਨੇ Jatti ਦੇ

ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਖਾਦੇ ਚੂਰਨ "PIND ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ


Men 2 his wife: ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਥ ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਮੈਂ ਦੁਨਿਆ ਈ ਬਦਲ ਦਵਾਗਾ...!!
wife: ਕੰਜਰਾ ਪੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਤਾਂ ਬਦਲਲੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਨਾ..ਬਾਪੁ "bike" ਲੈ ਕੇ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ...

ਏਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਫਸਾਈ ਆ ...

ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ..

ਊਦੀ "activa" ਬੜੀ ਪਜਾਈ ਦੀ ਆ


***ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇਜ਼ਤੀ ਕਰ ਜੇ****ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੱਸਿਆ c, ....ਬਸ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ c___
ਤੂੰ ਲੈਗੀ ਸੀਰੀਅਸ___....ਚਲ ਮੈਂ ਤਾਂ VEHLA ਸੀ,
ਤੂੰ ਐਵੇ ਛੱਡਤਾ.....ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ PEHLA ਸੀ_";D

ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ......
......
ਡੁੱਲ ਜਾਉ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਤੂੰ ਨੈਣ ਮਟਕਾਇਆ ਕਰ......
ਘੁੱਮ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ TOP-JEANS ਤੂੰ......
Sadde ਕੋਲ਼ ਆਉਣਾ ਤਾਂ » ραтιαlα ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ......!!

ਉਹ ਬਚਪਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ . . ਜਦੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੋਂਦੇ ਸੀ?
ਹੁਣ ਇਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ?.

ਜੱਗ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀ ਮੰਡੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ
ਐਥੇ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦੀ ਝੰਡੀ
ਕੁਲਫ਼ੀ-ਗਰਮ ਜਲੇਭੀ-ਠੰਡੀ.......

ਤੂੰ PARLOUR 'ਚ ਇਨਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਯਾ
ਪਰ ਪਰਪੋਜ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ,
ਅਸੀ ਪਾ ਕੇ "JEAN ਨਾਲ ਕੁੜਤਾ",,
ਬਣ ਕੇ "ਪੇੰਡੂ " ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਗ ਜਾਈਦਾ
ਦਿਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਓਥੇ ਹੀ ਟੰਗ ਜਾਈ da ................LOLਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਦੀ ਮਰਜਾਣਿਆ ....!!!! "
ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ...ਇਹ ਜਿਗਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਰਚ ਜਾਏਗੀ..." . . . .............
ਮੈਂ ਕਿਹਾ.....!!! "ਮਰਨਾ ਤਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਉਂਜ ਵੀ ਆ..."ਕਮਲੀਏ" ਤੂੰ "ਇਲ੍ਜ਼ਾਮ" ਤੋ ਬਚ ਜਾਏਗੀ......♥♥

School ਵਾਲੀ road ਤੋ ਕਿਨੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨੌਕਰੀ
ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਤਬਾਹ ਨਿਕਲੇ,
ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਨਿਕਲੇ,
ਕਈਆ ਨੇ ਕਰਾ ਲਈ love marriage
ਤੇ ਕੱਈ ਤੌੜ ਕੇ ਯਾਰੀ ਜਾ ਨਿਕਲੇ,
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੂਛੋ ਯਾਰੋ ਅਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਆ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਯਾਰ ਰਹੇ,ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੀ,
ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ.............

ਰੋੜੇ-ਰੋੜੇ ਹੜਿੱਪਾ ਰੋੜੇ ਰੋੜੇ ਰੋੜੇ

ਨੀਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਸੋਹਣੀਏ....ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ

ਚੱਲ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕਰਦੇ...ਲੇ ਨਖ਼ਰੇ ਕਰਲਾ ਥੋੜੇ

ਨੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਿੰਮ ਲੱਗਿਆ..ਫਿਰਦਾ ਬਣਾਈ ਡੌਲੇ ਚੌੜੇ-ਚੌੜੇ...........

ਤੂੰ ਜਿਸਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਲੀਨ ਹੋਈ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਮਲੀਏ .

ਦਿਨ ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆ 36 ਦੇਖੀ ਦੀਆ ਨੇ ਨਾਰੇ____
ਉਂਗਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਨਚਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਚੋ ਨੀ jatt ਮੁਟਿਆਰੇ _

TØP ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ "ਪੱਪੀਆਂ"_ _ _ _
" ਮੁੰਡਾ " ਲਹਿਰ ਦੇ "ਖੱਟੇ-ਮੀਠੇ" ਨਮਕੀਨ ਵਰਗਾ..................LOL

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਨੀ ਏ,

ਇੱਜਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਜੇਕਰ ਇੱਜਤ ਖੱਟਨੀ ਏ...

ਕੁੜੀਆ de ਨਖਰੇ na ਲਾਰੇ ਮੁੱਕਦੇ . . .
ਆਸ਼ਿਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋੜਾ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੁੱਕਦੇ . . .
bina ਵਜਾ ਤੋ ਕਰਾਉਣਾ ਇੰਤਜਾਰ . . .
ਇਹ na ਗੱਲਾ ਚੰਗੀਆ NI ਇਹ na ਗੱਲਾ ਚੰਗੀਆ . . .
ਏਦਾ ਨਿਭਦਾ ni ਸੋਹਣੀਏ PYARRRR . . .!

ਕੁੜੀਆ ਆਉਦੀਆ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਲੱਗਦੀਆ ਨੇ ਖੀਰ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਦਿਲ ਚ ਵੱਜਦੀਆ ਨੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆ ਨੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਤਰਾਂ.
ਇੱਕਲੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਰਕਮ........:(
ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ___ਬਿੱਲੋ ਭੱਜਣਾ ---ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵ੍ਜਾ ਕੇ ਕੇ ਕੇ ----ਹੁਰ੍ਰਰਰ

A little boy was asked, "What is LOVE?"

He answered a short but
meaningful answer.

......
LOVE is 1-2-3.

LOVE is the loneliness of one,
happiness of two,
and a quarrel of three.=)

ਇਕ ਵਿਆਹ ਚ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ...ਓਹਨੁ ਦੇਖ ਕੇ ਉਥੇ ਮੋਜੂਦ ਸਾਰਿਆ ਕੁੜੀਆ ਦੀਆ ਚੀਕਾ ਨਿਕਲ ਗੀਆ....
ਵਿਆਹ
ਚ ਇਕ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਯਾ ਸੀ ...ਓਹਨੇ ਕੁੜੀਆ ਨੂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਾਰੀਆ ਆਪਣਾ ਮੁਹ ਧੋ ਕੇ
ਆਓ ..ਕੁੜੀਆ ਜਿਵੇ ਹੀ ਮੁਹ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆ ਜਿੰਨ ਦੀਆ ਚੀਕਾ ਨਿਕਲ
ਗਈਆਂ..................»♥«hahah​hha

♥ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ,

ਨਾਲੇ ਰੋਜ ਪਰਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਓ ,

ਤੁਸੀ ਕਿ ਜਾਣੋ ਦਿਲ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ,

ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾ ਦੱਸਾਗੇ,

ਕਿ ਤੜਫਾਉਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ........

ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ Clothes ਦੇ ਨਿਤ ਬਦਲਦੇ Trend ਬੜੇ ਨੇ ,,,,ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ Circle ਚ Friend ਬੜੇ ਨੇ....
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਚ Interested ਮੇਰੇ Friend ਬੜੇ ਨੇ....ਬੀਬਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਚ interested ਤੇਰੇ Friend ਬੜੇ ਨੇ...
ਪਰ ਅਸਾਂ V ਕੀਤੇ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ Lecture Attend ਬੜੇ ਨੇ.....ਛਡ ਆਕੜਾਂ,, ਆਕੜਾਂ ਚ ਰੁੜੀਏ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ......
ਸੁਣ k ਜਾਈ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ......

ਸਾਡਾ ਕੀ ਏ ਅਸੀਂ ਤਾ, ਬੰਦੇ ਆਮ ਆ ਦੋਸਤੋ
ਸਚੀ ਮੋਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇਆ ਨੂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਆ ਦੋਸਤੋ...

ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ,,,,,,,,,,,,

ਜਿਸਮ ਤੇ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ,,,,,,,,,,,,

"ਇਕ ਬਚਪਨ ਸੀ .. ਜੱਦ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਡਰਦੇ ਸੀ .. ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ .. ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ,,,,,

ਦਰਦਾ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਜਾਮ ਹੈ ਜਿਦਗੀ,,,,,,, ਪਲ ਪਲ ਡਿੱਗਣਾ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ, ਏਸੇ ਦਾ ਬਸ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਦਗੀ..

ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿਣ
"ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮਿਲਾ ਲਵੋ"
._ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਿਆ,_
ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ_
"ਆਂਟੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲਿਓ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾ ਲਵੋ.........hahahaha...LOL

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ,
ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਂ ਇਜ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕੀਤੀ,
ਨਾ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਾ ਖਂਤਰੇਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ,
ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਨਾ ਤੇਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ♥
♥♥ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਗੱਲ ਇਹੀ ਨਹੀ ਹੈ♥♥ ___♥♥ਉਹਨੂ ਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਕਾ ਮਿਲੀਆ ਏਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ♥♥

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਈ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ,
ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ,
ਪੇਟ ਚ ਪਲਦਾ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ,
ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁਝ ਗਏ ਹਾਂ,
ਰਖੜੀ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰ ਦੀ ਸੁੰਨੀ ਬਾਂਹ ਰਹਿਣੀ,
ਧੀ ਤੇ ਰੁਖ ਜੇ ਨਾਂ ਸਾਂਭੇ,
ਨਾਂ ਮਾਂ ਰਹਿਣੀ ਨਾਂ ਛਾਂ ਰਹਿਣੀ.......
ਦਿੱਲ ਜਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਦੇ ਨੇ ਉਹ,ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋ ਕਿਥੇ ਬਾਜ਼ ਆੳਦੇ ਨੇ ਉਹ ♥ ♥ ਪੁੱਛ ਲੇਂਦੈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋ,ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲੁਕਾੳਦੇ ਨੇ ਉਹ

ਪਿਆਰ ਓਹ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਗੁਜਰੇ....
ਤੱਕ ਕੇ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀ ,
ਦਿਲਾ ਵਿਚ ਜੇ ਫਾਸਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵਣ
ਸੱਜਣ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀ ,
ਜਿਉਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ,
ਪਿੱਛੋ ਕਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀ ,
ਪੜਨ ਚ C ਮੈਂ ਨਾਲਾਇਕ
ਅੱਤ ਦਾ..
ਉਹ ਪੜਨ ਚ C ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੜੀ..
ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਰਦੀ c
ਨੈਣਾ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਬੜੀ..
ਤੁਰਦੀ c ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ c ਅੱਗ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ..
ਖੜੇ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ c 5 ਫੁੱਟੀ ਤਲਵਾਰ ਖੜੀ..
ਕਿਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੂੰ
ਚੇਤਾ ਸਾਡਾ..
ਪਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਬੜੀ......................:P
ਹੋਣ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ__ਹੋਣ ਲੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ__ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਰਦੇਸੀ__ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆਂ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ‌........

Monday, 18 July 2011

ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਦਿਲ ਬੜੇ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ,
ਜੇ ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ " " " " " ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ.
... ̿' ̿'\̵͇̿̿\з•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ...
ੰਨਿਆ

ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਹਾਂ...

ਮਗਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...
......
ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀ...

ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ..
ਮੰਨਿਆ ਕੇ moodi ਹੈਗੇ ਜੀ madam ਫੂਕਰੇ ਨਾ ........ਪਰ ਦਿਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟਕਰੇ ਨਾ ....
ਛੇਤੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ ,ਨਾਲ਼ੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਲਓ ,ਏ.ਸੀ.,ਫ਼ਰਾਟੇ,ਕੂਲਰ ਦੀ
ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਖਾ ਲਓ ,ਡਰ-ਡਰ ਗ਼ਰਮੀ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ
,ਖਿੱਚ ਲਓ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਸਕੂਲਾ ਤੇ ਕਾਲਜਾ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ......
ਦੇਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜਕੇ ,
ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਖੜਕੇ ,
ਸੁੱਕੀ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ,
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ,
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈੱਗ ਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ,
ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਂਦੇ ,
ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਤਾਂ ਆਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ,
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ,
ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜਦੇ ,
ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰਦੇ ,
ਦਿਲ ਦੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ..
ਤੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਪਾਵਾਗੇ

ਸੂੰਹ ਤੇਰੀ FiTTnEss d ਦੀ

ਤੈਨੂੰ 2 kilometer ਤੱਕ ਭਜਾਵਾਗੇ

ਜਦੌਂ ਤੂੰ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗੀ

ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗੇ

ਦੱਸ HAAn ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਵਰਨਾ 10 kilometer ਭਜਾਵਾਗੇ __
ਮਿੱਠੀ ਚੋਟ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਿਲ ਤੇ ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਆਂ
ਰੋਗ ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦ ਨੂੰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ
ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਾਨ ਤੋ ਸਿਵਾ
ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਮਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ਼ਾਈ ਬੈਠੇ ਆਂ
ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਤੱਕਦੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ... ਓਹਦੀ ਯਾਦ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਦਿਲ ’ਚੋ ਨਾ ਜਾਏਗੀ... ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਇੱਕ ਆਸ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ... ਕਿ.......... ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ
ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਦੀ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਤਾ ਮੇਲੇ..
ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਦੀ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਤਾ ਖੇਲੇ..
ਵਿਚ ਪਰਦੇਸ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋ ਤੋਰਤਾ..?
ਮਾਫ ਕਰੀ ਬਾਪੂ ਜੇ ਮੈ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ..

ਧੰਨਵਾਦ ਉਚੀ ਤੂੰ ਦਿਵਾਈ ਵਿਦਿਆ..
ਪਰ ਸਾਰੀ ਖੂਹ ਚ' ਤੂੰ ਪਵਾਈ ਵਿਦਿਆ..
ਦਸਵੀ ਜਮਾਤ ਫੇਲ ਮੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ..
ਕੁਲ ਮੈ ਗੁਲਾਬ ਕੰਡਿਆ ਚ' ਰੋਲਤਾ..
ਮਾਫ ਕਰੀ ਬਾਪੂ ਜੇ ਮੈ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ..

ਬਿਨਾ ਪੁਛੇ ਮੈਥੋ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਕਰਤਾ..
ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰਤਾ..
ਹਾਣ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੁੰਵਾਰੀਆਂ ਦੇ..
ਉਮਰੋ ਵਢੇਰਾ ਮਾਹੀ ਕਾਹਤੋ ਟੋਲਤਾ..?
ਮਾਫ ਕਰੀ ਬਾਪੂ ਜੇ ਮੈ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ..

ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਸੌਕ ਬਾਹਰ ਦਾ..
ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਰਲ ਧੀ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਤਾ...
ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਤੇਰਾ ਆ ਗਿਆ CANADA ..
ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ' ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤਾ
ਮਾਫ ਕਰੀ ਬਾਪੂ ਜੇ ਮੈ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ..
♥ ♥ ਦਿੱਲ ਚਾਹੇ ਵੇਖਣਾ ਸੱਜਨਾ ਨੂੰ ਤਾ ਦੱਸੋ ਨੈਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ

♥ ♥ ਹਰ ਪੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਖੂਸ਼ਬੂ ਤਾ ਦੱਸੋ ਸਾਹਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ

ਵੈਸੇ ਸੱਪਨੇ ਪੁੱਛ ਕਿ ਨਹੀ ਅੳਦੇ, ਪਰ ਰੌਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੁਪੱਨਾ ਆਵੇ ਤਾ ਦੱਸੋ ਰਾਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ♥ ♥
...
ਉਝ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੳਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕਿ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ♥ ♥
♥ ♥ ਦਿੱਲ ਚਾਹੇ ਵੇਖਣਾ ਸੱਜਨਾ ਨੂੰ ਤਾ ਦੱਸੋ ਨੈਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ

♥ ♥ ਹਰ ਪੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਖੂਸ਼ਬੂ ਤਾ ਦੱਸੋ ਸਾਹਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ

ਵੈਸੇ ਸੱਪਨੇ ਪੁੱਛ ਕਿ ਨਹੀ ਅੳਦੇ, ਪਰ ਰੌਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੁਪੱਨਾ ਆਵੇ ਤਾ ਦੱਸੋ ਰਾਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ♥ ♥
...
ਉਝ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੳਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕਿ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ♥ ♥
ਇਮਾਨੀਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਭਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਧੀ ਲੁੱਟ ਲੋਕੋ
ਗਜਨੀ -ਕੱਟ ਪਵਾਉਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ,
ਔਰਤ ਗਵਾਈ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਗੁੱਤ ਲੋਕੋ,
ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਾਪੇ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤ ਲੋਕੋ,
ਲੁੱਟ ਖੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢੀ।
ਰਹੀ ਜਾਨ ਨਾ ਖੜਾ ਏ ਬੁੱਤ ਲੋਕੋ,
ਕੁੱਝ ਸੁੱਕ ਸੜ ਗਏ , ਬਾਕੀ ਵੇਚ ਖਾਂਦੇ।
ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਸਦੇ ਨਾ ਰੁੱਖ ਲੋਕੋ।
ਪਿੱਪਲ ਬੋਹੜ ਮਾਂ ਛਾਂ ਦੇਵੋ ਹਟ ਗਏ।
ਝੱਲੀ ਜਾਈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਤੇ ਧੁੱਪ ਲੋਕੋ
ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਰਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਣੀ।
ਤਾਂਹਿਓ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਲੋਕੋ.........
ਭਾਈਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਮਜਲਿਸਾਂ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਜਲਸੀਂ ਕਰਨ ਖੁਆਰ ਲੋਕੋ। ਭਾਈਆਂ ਬਾਝ ਬਹਾਰਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਜਾੜਦੇ ਬਾਗ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਲੋਕੋ। ਅੰਮਾ ਜਾਏ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੱਡੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਲੋਕੋ। ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਸਗਰੀਵ ਭਾਈ, ਬਾਲੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕੋ। ਜਿੱਤਣਾ ਰਾਵਣ ਨੂੰ, ਏਨ...ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਭੀਸ਼ਨ ਗੱਦਾਰ ਲੋਕੋ। ਲਛਮਣ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਲਿਹਾਰ ਲੋਕੋ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਹਾਬੀਬ ਕਾਬੀਲ ਵੀ ਸਨ, ਇਸ਼ਕ ਭੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖਵਾਰ ਲੋਕੋ।
ਗੋਰੇ ਹੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ chating ਕਰਦੀ ਗੈਰਾ ਨਾਲ ,

ਸਾਥੋ ਜਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਅੱਲੜ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ,

ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਨਾ ਭਾਂਵੇ ਤੂੰ Comment ਕਰਨ ਦਾ ,

ਫੋਟੋ Like ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਰੋਕੇਂਗੀ ਨਾਰੇ ਨੀ.....
ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਹੁਣ
ਛੁੱਟ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਏ .....

ਕਿਉਂਕੀ......................

ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆਂ ਉਸ੍ਨੁ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ
ਵੈਲੀ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ ਕਹਿਣ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਨੀ,
ਪੂਰੀ ਏ ਤੜੀ ਰੱਖਣ ਮੁੱਛ ਖੜੀ,ਨਾਲ ਕਈ ਯਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨੀ,
ਕੋਈ ਡਰ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਰੀ ਮੌਤ ਪਿਆਰੀ ਦਾ,
ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੌਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ......
ਕਦੇ ਨਾ ਰਾਂਝਾ ਕਨ ਪੜ੍ਵਾਉਂਦਾ,ਜੇ ਹੀਰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਚੂਰੀ ਨਾ
ਹੀਰ ਆਖਦਾ ਕੋਣ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਲਿਖਦਾ ਪੂਰੀ ਨਾ .
ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀ ਲੁੱਟਣਾ>
ਨਾਲੇ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ driver ิ ਕੁੱਟਣਾ>
ਚੱਕ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਫੇਰਿਆ ਤੋ ਸਰਹਿੰਦ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਚ ਸੁਟਣਾ
_________ਪੱਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ,,,ਇਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ,,____________
5' 6" ਜਿਸਦੀ height ਹੋਵੇ...Jean ਜਿਸਦੀ tight ਹੋਵੇ......
Chehra ਜਿਸਦਾ bright ਹੋਵੇ......
ਉਮਰ 19 to 22 ਹੋਵੇ....ਬੱਸ ਏਦਾ ਦੀ ਅਪਣੀ Wife ਹੋਵੇ.
ਅਸੀ ਮੰਨਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇਰੀ ਏ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ,ਨਹੀਓ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੀ ਏ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ,ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਨਾ ਜੱਗ ਦੇ,ਅਸੀ ਐਨੈ ਵੀ ਨੀ ਮਾੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ,ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਗਿਣੀ ਜੋ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ,...ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰੀ,ਓ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਦੇ,ਅਸੀ ਐਨੈ ਵੀ ਨੀ ਮਾੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ,'jatt' ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਨੀ ਲੱਭਦੇ,ਅਸੀ ਐਨੈ ਵੀ ਨੀ ਮਾੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ......
ਅਸੀਂ ਪੇੰਡੂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ,ਜਾਂਦੇ ਕਰਨ ਪੜਾਈਆਂ,ਸਾਡੀ ਕੌਈ GIRLFRND ਨੀ,ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਬਣਾਈਆਂ,ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ

PURPOZE ਕਰ ਦੇਂਦੇ,ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਦੇ ਆ,ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਸਾਥੌਂ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਲੋ,ਪਰ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲ ਕੰਬਦੇ

ਆ.....ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹੋਵੇਗੀ,ਤਾਂ ਆਪੇ ਈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਫੇਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਾਂਗੇ,ਜਦ ਕੌਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ

ਨਿਬਾਵੇਗੀ....... !!!
“ਲੈੱਕੇ LIcEnsE 12 ਬੋਰ ਦੀ ਚਲਾਉੱਣੀ ਆ__ ਕਰਕੇ ਰਫਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ LG ਦੇ ਰੋੰਦ ਵਰਗੀ ViAh ਕੇ ਲਿਆਉੱਣੀ ਆ”
ਇਹ ਕੁੜੀਆ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿਉ ਮਰਦੀਆ ਨੇ??

ਤੇਰੇ ਨਖ਼ਰੇ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕਿਆ..
ਭਲਾ ਇੱਕ ਸਾਊ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ?
.
.
.
.
...ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇ
.
.
.
.
ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵੇ
.
.
.
.
ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰੇ.....
.
.
ਅਤੇ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕੁੜੀਆ ਆਪਿਸ ਚ' ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ....
ਮਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਕਾਕੇ....... ਪੰਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ...

Wednesday, 13 July 2011

ਇਹ ਇਸ਼ਕ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਖੈਰ ਦਿਲਾ
ਤੂ ਪੀਸ਼ੇ ਮੋੜ ਲੇ ਪੈਰ ਦਿਲਾ
ਤੈਨੂ ਆਖਾ ਮੈ ਹਥ ਜੋੜ ਜੋੜ
ਨਾ ਰੋਲ ਜਵਾਨੀ ਨੂ ....!
ਨਾ ਕਰ ਬੋਹਤਾ ਪੀਆਰ ਚੰਦਰਿਆ
ਚੀਜ ਬੇਗਾਨੀ ਨੂ ......................

ਤੂੰ ਸੌਹਣੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੌਹਣਾ,ਪਰ ਤੂ ਸੌਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਨਾ ਸਕੀ,
ਸੌਹਣੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਵੀ ਤੈਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂ ਟੈਪੂ(autorickshaw) ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕੀ

ਕੁਜ ਅਜੇਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ,
.
.
ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਓੰਦਾ ਨੀ ਰਿਹੰਦਾ


ਖਰਚਾ ਨੀ ਮਾਣ
ਸਾਡਾ,ਤੇਲ ਤੇ mObiLe ਦਾ_______

ਨੀ BiLLO ਤੇਨੂੰ ਸੂਟਾ ਦੀ ਪਈ ਆ _______ :P

16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੈਰੀ ਖੜ ਜਾਵੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ , ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ,ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ...


ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਰੋਅਬ ਕਿਉਂ ਝੱਲੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ........
ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ...ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨੀ ਚਲਦੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ.......

ਓਹ ਕਰਦੀ "ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ ਵਾਗੂ" ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾ
ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੰਭੀ ਹੋਈ " ਬੰਦੂਕ ਵਰਗੀ :p:p.......ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ,,,, ਦੁਨੀਆ-ਦਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ.

ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ.
ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆਦਮੀ ਲੱਖ ਹਜਾਰ ਜੀ.
ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਾਲਾ...
ਲੋਕੀਂ ਆਖਦੇ ਸਤਿ ਅਕਾਲ SARDAR ਜੀ....


ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਰੁਪਾਈਏ ਚਾਰ, ਓੰਨਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿ ਬਣਦੇ ਯਾਰ,
ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਈ, ਓੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਰ...

ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ.. ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਦੱਸਣਾ... ਓਹ ਮੇਰੀ ਨੂਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸੀ... ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ... ਇਕੋ ਸੀ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਹੋਈ ਚੂਰ ਚੂਰ ਵੇ ਲੱਗ ਦੀ ਸੀ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਜਾਪੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੇ... ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਏ ਹੇਰ ਫ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵੇ... ਏਹ ਗੱਲ ਨਾ--ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਵੇ.......
ਜਿਸ ਰੁਖ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਲ ਖਇਏ ,ਸੁਕ ਜਾਬੇ ਉਸ ਨੂ ਕਟਿਆ ਨਾ
ਜਿਸ ਨੂ ਯਾਰ ਕਹਿਏ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਏ ,ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਮੈਨਾ ਪਾਸਾ ਬਾਟਿਏ ਨਾ ,
ਜੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਫਾਂਸੀ ,ਝੂਟਾ ਝੂਟ ਜਾਇਆ ਪਿਸੇ ਹਟਿਆ ਨਾ,
ਕੋਈ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਚਰਾ ਨੂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ
ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸ਼ਾਰੇ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂ ਹਾਸਾਉਣ ਨੂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ
ਉਸ ਰੇਬ ਨਾਲ ਨਹੀ ਕੋਈ ਬਾਸਤਾ ਮੈਨੂ
ਮੇਰਾ ਤਾ ਤੈਨੂ ਰੇਬ ਬਣਾਓਨ ਨੂ ਜੀ ਕਰਦਾ
ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ---FACEBOOK'ਤੇ PrOfIlE ਬਣਾ ਲਿਆ ,
ਕੁੜੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ,
ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ i lOve YoU ,
ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰੇ ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ wAlL pOsT ਤੇ,
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ iNBoX 'ਚ ਆਸ਼ਕੀ ਮਾਰੇ ,
ਬਈ '' ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ '' ਨੇ ,
ਪੱਟਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ
ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਦਾਰੂ ਦੀ,ਹਰ ਵਕਤ ਜੀਭ ਤੇ ਫੀਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ..ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਛੇੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਟੋਲਾ,ਪਰ ਜਿਨੂੰ ਛੇੜੋ..ਅਮਲੀ-ਅਮਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ..


3 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ purpose ਤੂੰ ਨੀ yes ਕਰਦੀ...ਜਾ ਫ਼ੇਰ ਦਫ਼ਾ ਹੋ... ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ♥ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨੀ BumB ਲਗਦੀ......♥♥♥


ਲਾਲ ਬਿਸਕੁਟੀ ਸੂਟ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਕੜਾਈ ਦਾ_____ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਜਰਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਭਰਜਾਈ ਦਾ_
ਅੱਜ-ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ,
ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ (Busy, Offline, Talk to u later) ਜਿਹੇ
rply ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ!!!!!!
.ਜੇ ਪਰਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਖੋ,__
__ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਪਰਖਣਾ.__
__ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ,__
__ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੜਫ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀ ਤੜਫ਼ਣਾ __.
__ਟੁਕੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜਦ ਹੋ ਜਾਣ,__
...__ਫ਼ੇਰ ਇਕੱਲਾ ਧੜਕਣ ਦਾ ਧੜਕਣਾਂ ਵੀ ਕੀ ਧੜਕਣਾਂ .__
__ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਓਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਖੰਬ ਲਾਕੇ,_
__ਅੱਖਾਂ ਚ ਸੁਪਨਿਆ ਦਾ ਰੜਕਣਾ ਵੀ ਕੀ ਰੜਕਣਾ _.

ਜਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨ ਓਹਦੀ ਯਾਦ ਚ,

ਫ਼ੇਰ ਉਸਦਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਵੀ ਕੀ ਪਰਤਣਾ ..
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ : ਇੱਥੇ ਕੋਈ 'Enjoy' ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?
ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ-- ਨਹੀਂ ਜੀ , 1 ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀ ਲੈ ਗਏ...
ਸਾਡੀ prOfiLe ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੇਰੀ ਥਾਂ
ਸੋਚੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ deLetE ਕਰਤਾ
ਲੋਕੀਂ LikEs ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੇਦੇਂ ਨਾਂ
ਇਸੇ ਲਈ cOmmEnt ਮਾਰਨਾ ਛੱਡ Ta.....
Sade ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਓ...
ਹੁਣ PLZ ਥੋੜਾ ਸਾਇਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ... ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਇਪ ਚ' ਫਸ ਗਏ ਓ......:p
ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ "lock" ਕਰਤਾ
ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ jatt ਨੂੰ ,Facebook ਤੇ "Block" ਕਰਤਾ
»ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ.. ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਾਂ ਦੀ..ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਊਗਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ.. ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ...ੴ
ਬੇਖਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂ ਲੋਕਾ ਤੋ ਜੋ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ
ਅੱਜ ਓਹ ਨੈਨ ਸਾਚੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗੇ !
ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਚਿਤ ਚੇਨ ਜਿਨਾ ਲੋਕੋ
ਅੱਜ ਓਹ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਚਿਤ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ
ਬੁਰਕੀ ਸੀ ਸਾਂਜੀ ਜਿਨਾ ਯਾਰਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ
ਸਾਨੂ ਓਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਓਹ ਹੋਰ ਹੋ ਗੁਏ
ਕਹੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂ ਕੀ ਤੂ ਜਾਂ ਤੋ ਪੀਆਰਾ ਏ
ਅੱਜ ਕਹੰਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ
ਤੇਥੋ ਬ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ
ਤੂੰ CanAda ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਤੇ GoRA paNDu ਜੱਟ deSi,
ਤੂੰ ਪਾਵੇ guCcI ਦੀਆ jEnA ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਖੇਸੀ,
ਨੀ ਤੇਰਾ ਸਵਾਂ ਗਿੱਠ tOp TaTToO ਲੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰਾਂ,
...ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ JATT ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਵਾਰਾ........
ਮੈਨੂ ਮੋਤ ਵੀ ਨਾ ਆਈ, ਤੈ ਮੈ ਮਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ,
ਓਥੋ ਜਿਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈ ਮਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ,
ਓਹਨੇ ਸਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀ ਓਹਨੇ ਰਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀ,
ਓਹਨੇ ਤੀਲੀ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈ ਤੈ ਮੈ ਸੜ ਵੀ ਗਿਆ ,
ਇਸ ਪ੍ਯਾਰ ਦੀ ਨਦੀ ਚ ਓਹਦੀ ਯਾਦ ਵ ਨਦੀ ਚ,
ਮੈਨੂ ਡੂਬਨਾ ਵੀ ਪੀਆ ਤੇ ਮੈ ਤਾਰ ਵੀ ਗਿਆ
ਓਹਨੂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋ ਮੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜ ਲਗਾ
ਮੇਥੇ ਸੇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਆ ਤੇ ਮੈ ਜਰ ਵੀ ਗਿਆ ,
ਮੈ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਰੁਖ ਉਸਦੇ ਬੇ ਰਹਮ ਦੁਖ
ਪਤਚੜ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈ ਜੜ ਵੀ ਗਿਆ
ਤਕ ਤਕ ਫੋਟੋ ਉਸਦੀ ,ਰੂਹ ਤਕ ਸਾਡੀ ਰੋਂਦੀ ਏ,
ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾ ਓਹ ਨੀਦ ਬਣ ਕੇ , ਸੁਪਨਿਆ VICH ਤੜਫਾਓਦੀ ਏ,
ਇਸ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ,ਮਹਕ ਊਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ,
ਦਸ ਕਿਵਾ ਬ੍ਲੁਬਾ ਰੱਬਾ ਓਉਸ ਨੂ , ਓਹ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ

Monday, 11 July 2011

ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨਾ ਮੰਜਿਲ ਤੋ , ਮੰਜਿਲ ਖੜੀ ਸੀ ਲੈਮਾ ਰਾਹ ਬਣ ਕੈ
, ਜਿਨਾ ਰਾਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੇ ਯਾਦਾ ਸਾਡੀਆ, ਓਥੇ ਖਡੇ ਰਹਾਨ੍ਗੇ ਰੁਖ ਵੀ ਗਵਾ ਬਣ ਕੇ ,
ਦੋਸਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗੀ , ਯਾਦਾ ਰਲਿਆ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ,
ਡੁਬਦੀ ਨਾ ਬੇੜੀ ਕੰਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ , ਜੇ ਬੈਠਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ,
ਜਦ ਸੋਚਨ ਗੇ ਕਦੀ ਓਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾ ਪਏ ਹੋਬਾਗੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾ ਬਣਕੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ
ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ
ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਹਫਿੱਲ ਚ ਦਾਰੂ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਤੀ,

ਜੇ ਹੌਵੇ ਮਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ Kiss ਮੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ
___ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ___

ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਉਡਾਰੀ______

ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਵੇ ਹੀ___

__ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ___ !!
: ਕੁੜੀ ਨੇ ice-cream ਮੰਗੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੈ ਦਿਤੀ.
ਕੁੜੀ - thank u.
ਮੁੰਡਾ - ਬਸ thank u ??
......

-

......ਕੁੜੀ - u want kiss ?
.
..
ਮੁੰਡਾ- ਚਪੇੜਾਂ ਨਾ ਖਾ ਲਈਂ ਅੱਧੀ ice-cream ਦੇ....!!!!
ਤੇਰੀਆ ਕੋਠੀਆ ਵੱਡੀਆ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਸੀ
ਤੂੰ ਨੀਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੀ
ਯਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀ !!!
ਪਾਪਾ ਬੇਟੀ ਸੇ:- ਬੇਟੀ ਪਹਲੇ ਤੋ ਤੁਮ ਮੁਜੇ ਪਾਪਾ ਕਹਤੀ ਥੀ,

ਲੇਕਿਨ ab ਤੁਮ ਮੁਜੇ ਡੈਡ ਕਹਤੀ ਹੋ....?

ਬੇਟੀ:- ਉਹ ਹੋ, ਡੈਡ, ਪਾਪਾ ਕਹਨੇ ਸੇ ਲਿਪਸਟਿਕ khਰਾਬ ਹੋ ਜਾਤੀ ਏ..
...
Deklo Nakhre Ena De!!!!!!!!!!!!!!!!
ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ___ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਦੀਆ ਫੂਕਾਂ ___ਖਾ ਗੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆ ਨਾਲ ਮਸੂਕਾਂ _____??
___pHoNE ਰਾਤ ਨੂੰ bUsY ਹੋਉ ਜਦ mUmMy ਮਾਰੂ bELL __KUdIYaN ਏਸੇ ਕਰਕੇ rAKhN 1 ਦੀ ਥਾਂ Te ਦੋ-ਦੋ ceLL__!!
ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੜਦੀ ,
ਸੋਫੀ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੀ ,
online ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ,
offline ਨੂੰ message ਕਰਦੀ
ਨਵਾ ਨਵਾ ਹੋਇਆ ਮੇਲ, ਵਟਾਏ ਛਾਪਾ ਛੱਲੇ,,

ਫਿਰ ਵਟਾਈਆ ਫੋਟੋਆ ਬਣਾਕੇ ਪੋਜ ਅਵੱਲੇ,,

ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ NOKIA 1100, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੈਲੋ-ਹੈਲੋ ਚੱਲੇ,,

ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ I-PHONE ਲੈਣਾ ਨਹੀ ਤੇ ਰਹੋ ਕੱਲੇ....
Ik ਰਾਂਝਾ oh c... jehda... ਹੀਰ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ... kine saal... ਮੱਝਾ ਚਾਰ !!!ਤੇ ਇਕ ranjha... aj da...a... ਜਹਿੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਨਿਤ ਠੇਕੇ ਤੇ... te fasaunda a nit ਨਵੀਂ ਨਾਰ !!
ਕੁੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕੀ ਮਲਾ ਗਈ.....

ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੁਖਣੀਆਂ ਲਾ ਗਈ

Sunday, 10 July 2011

Teacher:- What is ur NAME ??

Tony : ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨੀਂ ਜਾਣਦਾ,

Teacher:- In which class U R ?

Tony: ਮਹਿਫਿਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਰੋਜ਼ ਚੁਬਾਰੇ,

Teacher:- Ur HOBIES_??

Tony:- ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ,

Teacher:- Uff! I M Going...

Tony:- ਘਰ ਤੇਰਾ ਲੱਭਲਾਂ ਗੇ ਬਸ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾ ਮੁਟਿਆਰੇ !!!

Teacher:- kal apne baapu nu lai k aayi Ohnu dsangi,

Tony:- ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ,ਬਿੱਲੋ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈ ਟਰਾਈਆਂ
ਅਸੀ ਧੁੱਪ ਸ਼ਮਝੀ ਉਹ ਛਾਂ ਨਿੱਕਲੀ,ਅਸੀ ਮੱਝ ਸਮਝੀ ਉਹ ਗਾਂ ਨਿੱਕਲੀ,ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਲਰਾ ਦਾ,ਅਸੀ ਕੁੜੀ ਸਮਝੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿੱਕਲੀ.
ਇਹ ਦੁਨਿਆ ਕੋਠਾ ਕੰਜਰੀ ਦਾ, ਇਥੇ ਜਿਸਮ-ਜਵਾਨੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ... ਇਥੇ ਅਕਲਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਟ ਪੈਂਦੇ, ਇਥੇ ਸ਼ਕਲ ਸੁਹਾਨੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ...
ਜ਼ਿਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਮੋਤ ਨੂੰ ਕਰੋ... ਕਿਉਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਿਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਪਾਓਗੇ......
ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ...... ਕੁੜਿਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਡ-ਕੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਤਾ
Jatt ਬੁਲਟ ਤੇ...... ਬੁਲਟ 130 ਤੇ
Jatt hospital ਚ'...... ਬੁਲਟ ਕਬਾੜ ਚ'


ਫ਼ਕੀਰ :: ਏਕ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦੋ ....
ਲੇਡੀ :: ਸ਼ਰਮ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ..
ਏਨੇ ਸਮਾਰਟ ,
ਏਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ,
ਏਨੇ ਹੈੰਡਸਮ,
ਨੋਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ !

ਫ਼ਕੀਰ :: ਅੱਛਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਫਿਰ 1 ਪੱਪੀ ਦੇ ਦੋ ..
22 ji kithey rehney  o
ਕਿਉ ਤੁਸੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ,, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ,


ਬਾਪੂ ਕਹਿਦਾ ਰਾਜਿ-ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਠੋਕਣੇ ਆ ਠੋਕਣੇ


੧ ਵਾਰ ਇਕ ਬੁਢਾ ਇਕ ਕੁੜੀ ਵਿਚ ਵਜਦਾ
ਕੁੜੀ ਦਿਖਦਾ ਨੀ
ਬੁਢਾ sorry
ਕੁੜੀ ਬੇਫਕੂਫ
ਉਦੋ ਹੀ ੧ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵਿਚ ਵਜਦਾ
............ਮੁੰਡਾ sorry
ਕੁੜੀ its ok
ਬੁਢਾ ਸਲੀਏ ਮੇਰੇ sorry de spelling ਗਲਤ ਸੀ.
ਅੱਜ ਦੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ PrObLeM ! sImPlE ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀ_mOdReN ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਦੇ_...fOrEgNeRs ਮਿਲਦਾ ਨਹੀ _ ਤੇ YAAR ThODa ਇੰਨਾ ਚਕਰਾ ਚ ਪੈਂਦਾ
ਸਹੇਲੀਆ ਅਨ੍ਮੁਲੀਆ by girlzz>>...... ਬੜਾ Activa ਪੇਆਰਾ ਸੀ, ਆਪ ਨਾ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ, Activa ਚਮਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇਜ ਭਜਾਉਂਦੀਆਂ, active ਦੇ ਪਿਛੇ BULLET ਵੀ ਆਉਂਦੇ. ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਸੀ ,ਆਂਟੀ ਸੀ ਪਿੱਟ ਦੀ, ਕਿੱਟੀ-ਪਾਰਟੀ ਨਿੱਤ ਦੀ, ਸੇਹਲੀਆਂ ਆਈ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ....ਕੱਠੀ ਜਦ ਬੇਹੰਦੀਆਂ. ਚੁਗਲਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ.....lolzZz :)
ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ,ਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ...
ਹੀਰ ਵੀ ਛੱਡ ਚੋਲੀ ਤੇ ਘੱਗਰਾ top, jean ਹੈ ਪਾਉਦੀ
ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਡਰਦੀ Lekme ਲਾਵੇ dove ਸਾਬਣ ਨਾਲ਼ ਨਾਉਦੀ,
ਭੁੱਲ ਸਾਉਣ ਦੀਆ ਤੀਆ ਨੂੰ T.V. Serial ਤੇ ਗਿਝਗੀ
ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੜਕੇ ਸੁੱਕ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ਕੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਿੱਜਗੀ,
ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ
ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਵੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ ਕਾਲਜ ਪੜਦੀ .... ;)
ਪਿਆਰ ਕਰ ke ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲ ਤੋ ਮਿਟਾੳਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ,

ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਪਲਕਾ ਵਿੱਚ ਰੌਕ ਪਾੳਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ,

ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ,

ਕਿੳ ਕਿ ਜਿੳਦੇ ਜੀਆ ਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ !
ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਂਗ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੋਗ ਚੁਗਾਉਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਉਡਾਉਦੇ ਨ
ਹਰ ਦਰ ਤੋ ਠੋਕਰ
ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀ ਫਰੀਆਦ ਕਰਦੇ
ਆ, ੳ ਰੱਬਾ.
ਮਿਲਾੳਣਾ ਹੀ ਤਾ ਮਿਲਾਵੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜੋ
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ___
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ
ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਾਂ ਦੇਵੇ
ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ
ਤੇਰੀ ਪ੍ਯਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹ
......ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ!!!
ਮੈ ਦੂਰ ਨਾ ਤੇਥੋ ਰਹਣਾ ਵੇ... ਤੇਰੀ ਬੂਕਲ ਮੈ ਗੇਹਣਾ ਵੇ .. ਦੋਹੇ ਬਾਹਾ ਤੇਰਿਯਾ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚ੍ਹਨਾ ਵਿਚ ਮੁਰਗਾਯੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈ ਤਰਦੀ... ਨਹੀ ਲਭਨੀ ਤੇਨੁ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ......ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖਿਆ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ: ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ... ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ.....
::
ਗ੍ਰਾਹਕ: Toilet Paper ਦੇ ਦਿਓ
ਨੌਕਰ: Toilet Paper ਤਾਂ ਹੈਂ ਨਹੀਂ.... ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਮਾਰ ਲੈ ਜਾਓ |
ਡੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ "ਹੀਰ" ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਐ "ਰਾਂਝੇ" ਨੂੰ ........................... ਕਹਿੰਦੀ..... ਘਰ ਜਾ ਕੇ FACEBOOK CHECK ਕਰ ਲੀ.. "ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆ ਨੇ,..
ਅਸੀ ਰੇਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀ ਮੈਡਾਮਾ ਤੋਂ ਦਰਕੇ,
ਪੇਨ ਰਖੀ ਦੇ ਆ ਇੰਕ ਨਾਲ ਭਰਕੇ,
ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਡੰਡੇ ਨਾ ਨੀ ਡੋਲਦੇ,
ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਪੈਜਵੇ,
ਪਿਹਲਾ ਰੋਈ ਦਾ ਨੀ,
ਫਿਰ ਚੁਪ ਕਰੀਦਾ ਦਾ ਨੀ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਪੈਜਵੇ
ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰੀਝ ਜਦੋ ਮੇਰੀ ਦਮ ਤੋਰ੍ਹ੍ਯਾ
ਖਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੂ ਭੀ ਯਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਕੇ ...
ਤੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਮੇਰਾ ਜਹਾਂ
ਤੇਨੁ ਸੀ ਪੁਲੇਖਾ ਕੇ ਲੁਟਯ ਤੂ ਹਸੀਨ ਬਣਕੇ..
ਮੁੰਡਾ: i love u

girl: ਭੌੰਕ ਨਾ

ਮੁੰਡਾ: i will die 4 u
...…
girl; ਭੌੰਕ ਨਾ

ਮੁੰਡਾ: i cant live without u

girl: ਭੌੰਕ ਨਾ

ਮੁੰਡਾ: ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨੇ reacharge ਕਰਵਾ deuga

girl: oh really

ਮੁੰਡਾ: ਭੌੰਕ ਨਾ
ਕੁੜੀ ਓਹ SeT ਕਰਨੀ ਜੋ *ਬੁਲਟ* ਚਲਾ ਲੈਦੀ ਹੋਵੇ____
...........AcTiVa ਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ...
ੳਹ ਕੁੜੀ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਜਾਨ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ੳਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀ ਪਤਾ........ ਅਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਟੋਫੀ ਦੇ ਕੇ ਨੀ ਰਾਜੀ ! ! !”
ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਟੋ
ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਝਾਟੋ
ਜੀਨ ਸ਼ੀਨ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਟੌਪ
ਕਹਿੰਦੀ I am very HOT
ਖੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੱਕਦੇ
ਲੰਘ ਗਈ ਗੋਰੀ ਕੋਲ ਦੀ ਹੱਸਕੇ
ਹੁਣ English ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ
ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਰੋਹਬ ਝਾੜਦੀ
ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਦੀ ਕੀਟੋ-ਪਾਟੋ
ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਟੋ
ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦੀ
12 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦੀ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਲਿਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ
ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਲੇ ਉਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿਚ Married ਵਾਲਾ ਮਾਟੋ
ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਟੋ
ਯਾਰਾਂ NaaL ਬਹਾਰਾਂ, ਮਸ਼ੂਕਾ NaaL ਸਿਆਪੇ
ਟੀਚਰ ( ਜੱਟ ਨੂੰ) – ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਜੱਟ – ਮੇਰੇ ‘ਮਾਮੇ’ ਦੇ ਘਰੋਂ।
ਟੀਚਰ – ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ?
ਜੱਟ – ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਸਾਲਿਆਂ’ ਨੇ
...ਫਿਰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਤਾ
ਕੁੜੀ ਨੂੰ TeDdY ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ....

EnGLiSh ਕੁੜੀ... Oh !! sO cUtE...
MuSlIm ਕੁੜੀ... mAsAh aLaH KiTnA KhOoBSuRt hAi...
InDiAn ਕੁੜੀ... kItNa sUnDr tEdDDy HaI...
...Nd PuNjAbN ਕੁੜੀ... ਆ ਕੀ "ਭਾਲੂ" ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਲਿਆਦਾਂ.

Saturday, 9 July 2011

ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ...ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣ

Friday, 8 July 2011

ਆਕੜ ਨਾ ਰੱਖ ਕੁੜੀਏ____ !!
ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਮੋੜ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੜੀਏ____ ♥ ♥
ਤੈਨੂੰ prOpOSe ਕਰਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ____!!
ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ PunJaB 'ਚ ਪਟੋਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ____ ♥ ♥
ਮੁੰਡਾ ਮੰਗੇ ਆਟਾ ਉਹਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ......
ਕੁੜੀ ਮੰਗੇ ਪੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ......!
ਜਿੱਪਸੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੁਨਾਲੀ ,,ਰੋਂਦ ਨੇ
40,,ਨਹੀਂ hUsAn
ਦਾ ਕਰਨਾ ਗਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ,,ਕੱਲਿਆ
dA ਲਗਦਾ ਨਾ ਚਿੱਤ ਨੱਡੀਏ,,ਇਕ
...ਅੱਧਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ.
ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਹਲੀ ਨਹੀਂ___ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਦਨਸੀਬੀ ਆ___ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ___ਅਗੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ...
"ੳ" ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ
"ਅ" ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
"ੲ" ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ
"ਸ" ਸੁਣੀਂ ਜੋ ਸੁਣਾਉਦੇ
"ਹ" ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮਾਵਾਂ ਗੇ ਨੀ
"ਕ" ਕੁੜੀਏ ਕਬੂਤਰੀਏ ਚੋਗ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਪਾਂਵਾਗੇ...
"ਖ" ਖੁੱਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ
"ਗ" ਗੋਰੀਏ ਤੂੰ ਆਜਾ
"ਘ" ਘਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋ
"ਚ" ਚੰਨੋ ਗੇੜਾ ਲਾ ਜਾ...
"ਛ" ਛਤਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਠਾਵਾਂ ਗੇ … ਨੀ "ਕ" ਕੁੜੀਏ ਕਬੂਤਰੀਏ ਚੋਗ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਪਾਂਵਾਗੇ...
"ਜ" ਜਦੋਂ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੇ
"ਝ" ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ
"ਟ" ਟੋਹਰ ਤੇਰੀ ਵੱਖ
"ਠ" ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਤੋਰ
"ਡ" ਡੰਗ ਗੁੱਤ ਨਾਗਣੀਂ ਤੋਂ ਖਾਵਾਗੇ.... ਨੀ "ਕ" ਕੁੜੀਏ ਕਬੂਤਰੀਏ ਚੋਗ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਪਾਂਵਾਗੇ...
"ਢ" ਢੋਲ ਬਣ ਜਾਣਾਂ
"ਤ" ਤੇਰਾ ਮੁਟਿਆਰੇ
"ਥ" ਥੋੜੇ ਈ ਦਿਨਾਂ ਚ
"ਦ" ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਪਿਆਰੇ
"ਧ" ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੱਗ ਤੇ ਕਰਾਵਾਗੇ … ਨੀ "ਕ" ਕੁੜੀਏ ਕਬੂਤਰੀਏ ਚੋਗ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਪਾਂਵਾਗੇ...
"ਨ" ਨਾਂ ਨਹੀਉ ਲੈਣਾਂ
"ਪ" ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ
"ਫ" ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦੇ
"ਬ" ਬੰਬੀ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ...
"ਭ" ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਾਗੇ.....
ਨੀ "ਕ" ਕੁੜੀਏ ਕਬੂਤਰੀਏ ਚੋਗ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਪਾਂਵਾਗੇ...
All Through the Night
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲ ਚੋ ਭੁਲਾਉਣਾਂ ,
ਨੀ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ,
ਛੱਡ ਦਿਆਗੇਂ ਤੇਰੇ ਅੱਖਵਾਉਣਾਂ ,
ਨੀ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ !!!!
Principal:-ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ??
boy:-ਬੁਲਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜi
Principal :ਫੇਰ ਬੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ
boy:- ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਖ਼ਰੇ ਨੀਂ ਮਾਣ..
ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ -- ਪੁੱਤ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ Orkut ਤੇ_____ fb ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆ ਕੁੜੀਆ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ_________ LOL
ਕਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਭਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂ,
ਤੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਨਾਈ ਫਿਰਦੇ,
ਕਈ ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਆਪਣਾ,
ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਫੁਲ ਨੇ ਵਛਾਈ ਫਿਰਦੇ,
ਨਿੱਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ,
ਕਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਈ ਅਪਣੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ
ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋ ਡਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗ਼ਾ ਏ,
ਬੰਦਾ ਇਕੋ ਦਰ ਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗ਼ਾ ਏ,
ਮੁਠੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤਾ ਕਿਸਮਤ ਹੈ,
ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗ਼ਾ ਏ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਚ ਮਜਾ ਬਡ਼ਾ,
ਦਿਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗ਼ਾ ਏ,
ਕਿਸੇ ਤੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ਼ਣਾ ਮੋਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ,
ਰੱਬ ਵਲੋ ਹੀ ਸਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਚੰਗ਼ਾ ਏ !!
ਆਸ਼ਿਕ਼ ਨੇ ਚੰਦ ਨੂ ਇਕ ਦਿਨ keha "ਦਸ ਮੇਰਾ ਮੇਹਬੂਬ ਕਿਵੇ ਆ ??"
ਚੰਦ ਨੇ ਕੇਹਾ
.
.
.
....
.
ਪਹਲੀ ਗਲ ਇਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀ
ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੋ ਕੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਤੀਜੀ ਗਲ ਇਹ ਕੇ ਏਹੋ ਜਹੇ ਕੰਜਰ ਖਾਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕ ਰਖਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂ ਨਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਰੋ,<<<<
ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ONLINE ਸਾਰੀ ਪਰ ਲੁੱਕ - ਲੁੱਕ
ਕੇ Posts ਪੜਦੇ ਆ",
COPY ਕਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਹੀ ਲਾੳਦੇ,
COMMENT ਕਰਨ ਤੋ ਡਰਦੇ ਆ.
♠ ਛੱਡਕੇ ਜਹਾਨ ਅਸੀ ਮੁੜਕੇ ਨੀ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰਾ ਨਹੀ ਪਾਊਣਾ, ਗਮਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਨਾ ਜਰੂਰ ਚੇਤੇ ਆਵਾਂਗੇ.♠”
ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਨ ਗਯਾ c .... ਖਟ ਕੇ ਲੇਆਂਦੀ ਰਜਾਈ...... ਜੇਹਰਾ ਏਸ status ਤੇ comment ਨਾ ਕਰੇ ਓਹ ਆਪਣੀ girlfriend ਦਾ ਭਾਈ ........
Never a Bride
ਜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ..
ਅਸੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਓਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ **
ਮੇਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਬਗੈਰ ਜੀਅ ਨਹੀ ਹੋਣਾ,**
ਹੱਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਨਹੀ ਸੀ
ਓਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ***
Eyewall
ਮੈਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ ਵੇ ਸੱਜਣਾਂ
ਉੱਗੀ ਵਿਚ ਉਜਾੜਾਂ
ਜਾਂ ਉਡਦੀ ਬਦਲੋਟੀ ਕੋਈ
ਵਰ੍ਹ ਗਈ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ।
ਜਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਾ
...ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਤੇ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਕੰਠ ਜਿਦ੍ਹੇ ਦੀਆਂ
ਸੂਤੀਆਂ ਜਾਵਣ ਨਾੜਾਂ।
ਜਾਂ ਚੰਬੇ ਦੀ ਡਾਲੀ ਕੋਈ
ਜੋ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਏ।
ਜਾਂ ਮਰੂਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਸੰਤੀ
ਜੋ ਠੁੰਗ ਜਾਣ ਗੁਟਾਰਾਂ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਟ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲੇ
ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੁੱਲੇ
ਮਾਰਿਆ ਮਾਲੀ ਕੱਸ ਗੁਲੇਲਾ
ਲੈ ਦਾਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆੜਾਂ।

ਮੈਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋਰ੍ਹ ਵੇ ਸੱਜਣਾਂ

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ
All Through the Night
ਕੋਣ ਲਿਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਗੀਆਂ.. ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ..
ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮੜੀਏ.. ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੇ..
ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹਵਾ ਬਣਕੇ.. ਕੁਝ ਦੁਆ ਬਣਕੇ..
ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੇਹਿੰਦੇ.. ਬਹੁਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ.. ਤੇ ਕਝ ਵੱਸ ਜਾਂਦੇ ਰੂਹ ਵਿਚ ਸਾਹ ਬਣk...
Dream With Me
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਨਾ ਪਿਆਰ
ਕਿਉ
ਕਰਦਾ?
ਮੈ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਝ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ...
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਉਦਾਸ
ਕਿਉ ਰਹਿੰਦਾ?
ਮੈ ਕਿਹਾ ਉਡਿਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਖ਼ੁਸੀ ਪਾਉਣ ਦੀ...
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ
ਹਰ
ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉ ਰਹਿੰਦਾ?
ਮੈ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਾ ਵਿੱਚ
ਆਪਣਾ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ...
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਚੰਨ ਵੀ ਚਕੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ?
ਮੈ ਕਿਹਾ ਇੱਕ
ਰਿਝ
ਹੈ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ...
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈ ਨਾਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿ

ਕਰੇਗਾ?
ਮੈ ਕਿਹਾ ਕੋਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਦਗੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ...
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਝ
ਕਰਕੇ
ਕਿ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ?
ਮੈ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਆਸ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਪਾਉਣ
ਦੀ...

Dream With Me
aari aari aari aari....
aa gyi facebook te ....ni tu aasiqi krn di maari
kr kr ke,,,nkhre kr li add mndeer billo sari...
hun hello..kre sbb nu ...@ nu vicholaa pa pa ke
ghre baithi kuri pt di stts te .....munde sire de scheemaa la laa ke...
Kiss at Your Own Risk
ਸਾਡੀ ਕੌਈ GIRLFRND ਨੀ ......ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖ
ਬਣਾਈਆਂ,
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ PURPOZE ਕਰ ਦੇਂਦੇ,
ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਦੇ ਆ,
ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਸਾਥੌਂ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਲੋ,
......ਪਰ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲ ਕੰਬਦੇ ਆ.....
"OH" ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹੋਵੇਗੀ,
ਤਾਂ ਆਪੇ ਈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,
ਫੇਰ sariyea ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਾਂਗੇ,
ਜਦ ਕੌਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਬਾਵੇਗੀ burrrrrrrraaaaa
Kiss at Your Own Risk
ਜਿੰਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ
ਬਹਾਰ ਆਵੇ
ਉਹਨਾ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਦਾ ਨਹੀ
ਦਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ
ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡੁੱਲੀਦਾ ਨਹੀ
Kiss at Your Own Risk
ਜੋ ਬਿਨਾ ਪੀਤੇ ਲਵੇ ''ਪੰਗੇ''...... ਓਹੋ ''ਪੰਜਾਬੀ'' ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ''ਕੁੜੀਆਂ'' ਵਿਚ ਜੋ ਅਕਸਰ ''ਸੰਗੇ''.... ਓਹੋ ''ਪੰਜਾਬੀ'' ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ''ਕੋਕ'' ਤੇ ''ਪੇਪ੍ਸੀ'' ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਜੋ 5 ਸ੍ਟਾਰ ਹੋਟੇਲ ਵਿਚ ''ਲੱਸੀ'' ਮੰਗੇ.. ਓਹੋ ''ਪੰਜਾਬੀ'' ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ.......
ਅਧਿਆਪਕ :- ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ
ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ
ਮਿਲੂਗਾ___
English Child :- May I Come In___??
Hindi Child:- मैं अंदर आ
...सकता हूँ___??
..................
ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਰੀ___
...
punjabi :- ਆਵਾਂ__,.............PUNJABI
ROCKS
ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੂਣ,
ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਅਦਰਕ,
ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ,
‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ…
ਯਾਰੋ ਦੇਣਾ ਏ ਬੇਕਾਰ…
ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ 4 ਦੇ 4 ਹਨ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਯਾਰ………….!!
Eyewall
ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਗ ਵਿਚ ਫਤਿਹ , ਉਸ ਦੀ ਜੱਗ ਵਿਚ ਫਤਿਹ....
. ਜਿਸ ਦੀ ਜੂਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ , ਉਸ ਦੀ ਜਾਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ......”
♥ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰ ਸਜਾਈ ਰੱਖੀ, ਦਿੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਰੱਖੀ
ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋ, ਬਸ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ♥
ਯਾਰ ਨੂੰ ਯਾਰ __ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ __ਮੋਤ ਦਾ ਹੋਕਾ __ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮੋਕਾ __ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ___ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
Kindle, Wi-Fi, Graphite, 6" Display with New E Ink Pearl Technology
ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ...... ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਊ_____ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਛੱਡ ਗਈਆਂ..... ਤੀਜੀ ਬਿਨ ਵੀ ਸਰ ਜਾਊ____.
Kindle, Wi-Fi, Graphite, 6" Display with New E Ink Pearl Technology - includes Special Offers & Sponsored Screensavers

Wednesday, 6 July 2011


ਦੋਹਾ ਗੁੱਤਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਟੰਗੇ ਟੰਗੇ.....
ਅਸੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਜਾਣੋ ਨਈਓ ਸੰਗੇਂ ਸੰਗੇਂ...
ਲੰਗਰ ਚ ਬੈਠੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ....
ਅਸੀ ਰੋਕੀਆ ਬਥੇਰਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਏ ਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਪਾ ਗਿਆ..
ਟੌਹਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾੜੇ ਨੇ___ ਕਈ ਹਿੱਕ ਤਾਣਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਾੜੇ ਨੇ___ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀ ਅੱਲੜਾ ਦੇ ਦਿਲ ਸੂਲੀ ਚਾੜੇ ਨੇ___ ਆਪ ਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ "Comment" ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ____ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮਾੜੇ ਨੇ_____
ਅਪਣੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ,

ਓਹ, ਭਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ..
ਜਿਨਾਂ ਇਸ਼ਕ਼ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ..O ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ..
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ..O ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ.."
ਤੇਰੀ doli ਵਾਲੀ car ਨੂੰ ਮੈ ਪੈਂਚਰ ਕਰਾਂ___ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ____ ਉਹ tempo ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ____ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਤੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ._
°jAaN ਰੱਖਣਾ ਬਣਾ k ਤਾ ਜਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ
u KnOw ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਦਾ ਏ sO ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ gUsSa ਨਾ chadaya ਕਰ

ਠੌਕਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੌ ਜਰ ਜਾਵੇ,ਉਝ ਹਰ ਕੌਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੌਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਵੇ,
ਮਰਦਾ ਹਰ ਕੌਈ ਸੌਹਣੀਆ ਕੁੜੀਆ ਤੇ, ਗੱਭਰੂ ਉਹ ਜਿਸ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਰ ਜਾਵੇ,ਬਾਜੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਰੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਉਹ ਜੌ ਮਸ਼ੂਕ ਲਈ ਹਰ ਜਾਵੇ,..
 ‎\"ਪਿਆਰ\" ਅੱਖਰ ਦੇ ਮਾਅਣੇ ਸ਼ਾਇਦ....ਓਹ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ.......ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਏਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ....,,,,,,,ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਕੇ ਸਮਝਾਓਣ ਲਈ .....,,,,,,,,,,ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਧੂਰੀ ਏ...... ,,,,,,,,

ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ,
ਬਸ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਏ

ਫਿਕਰ ੳਹਣਾ ਹੀ ਮਾਂਵਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਕਾਂਵਾਂ ਤੇ ਗਿਦੜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰਾ,,, ਕੈਦ ਪਿਂਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ "ਸ਼ੇਰ" ਹੀ ਹੁੰਦੇ ...//
ਕੁੜੀਆ ਦਾ ਸ੍ਟੇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ,
ਪਰ ਮੁੰਿਡਆ ਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ
,ਚੈਟ ਕੁੜੀਆ ਨਾਲ ਬੋਹਤ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ
ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਯਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਯਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.......!

ਨਾ ਫੌਟੌਆ ਮੇਰੀਆ ਵੇਖਿਆ ਕਰ,
ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਰੇਗੀ ਪਿਆਰ ਹੌ ਗਿਆ,
ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਉਗਾ ਸੋਹਣੀਏ,
ਜੇ ਮੈਥੌ ਇਨਕਾਰ ਹੇ ਗਿਆ