Tuesday, 30 August 2011


ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ...
ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ...
ਜੇ ਕਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ,
ਓਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ ਦਾ...

No comments:

Post a Comment