Tuesday, 30 August 2011


ਕੌਣ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ__ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾਂ,,
ਸ਼ੇਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ__ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾਂ,,
ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ__ਜੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਕਦੇ ਨਾ,,
ਹੁਸਨ ਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ__ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਿਕ ਤੱਕਦੇ ਨਾ,,

No comments:

Post a Comment