Tuesday, 30 August 2011


ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਗਵਾ ਲਿਆ,
ਕਿਉਂ ਬੇਵਫਾ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਲਗਾ ਲਿਆ,
ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ,
ਦਿਲ ਬਦਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਟਾ ਲਿਆ।

No comments:

Post a Comment