Sunday, 19 February 2012

ਜੇ ਨਹੀ ਆਇਆ ਸਾਥ ਪਸੰਦ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ
ਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੋ ਕਿਹ ਦਈ

ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾ ਗੇ

(,'')__;=-
... ./) )
_/ /_

ਠਾ ਠਾ ਠਾ ਠਾਅ

No comments:

Post a Comment