Thursday, 23 February 2012

ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲਭਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ .....ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਦਿਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ .....
ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ...ਹਰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਚੋ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

No comments:

Post a Comment