Thursday, 8 March 2012

ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਕਈ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਬਰਸਣਗੇ...
ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀ
ਕਦੀ ਉਹੀ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ.

No comments:

Post a Comment