Friday, 16 March 2012

♡ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾ ਹੈ__,

♡ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੋਵਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ__,

♡ ਦੋਸਤ ਭਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ__,

♡ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਵੇ__,

♡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਜਣ ਤੀਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ__,

♡ ਜਖਮ ਦੋ ਤੇ ਦਰਦ ਇੱਕ ਹੋਵੇ__,

♡ ਲੱਖ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਲੋਕ ਭਾਵੇ__,

♡ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੋ ਤੇ ਕਬਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ__,

No comments:

Post a Comment