Monday, 12 March 2012

**** ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ, ਕਿਸਮਤ
ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਏ , ♫
*****ਕਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ
ਲਾਉਂਦੀ ਏ , ♫
***** ਮਾਣ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਸਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ
... ... ਨਾ , ♫
*****'Sidhu ,, ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਹੋਉ ਦਿਲ
ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਇਆ ਨਾ ! ???

No comments:

Post a Comment