Monday, 5 September 2011


ਇਕ ਦਿਨ ਪੱਪੂ 6 ਵਜੇ ਉਠ ਗਿਆ... ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਪੂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏਗਾ ਢੇਰ
ਪੱਪੂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁਤਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ susu ਕਰਨ ਉਠਿਆ ਸੌਣ ਲਗਾ ਫੇਰ ......

No comments:

Post a Comment