Thursday, 1 September 2011

ਇਹਨਾ ਅੱਖੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾ,, ਓਹਨੇ ਅੱਖੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀ,, ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ...ਸੀ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਉਸਦੀ,, ਮੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀ

No comments:

Post a Comment